Výročí posvěcení kostela

V neděli 16. října 2016 v 10:30 hodin oslavíme výročí posvěcení kostela sv. Vavřince v Hluku. Hlavním celebrantem bude P. Vojtěch Šíma z Velehradu. Farní kostel před 213 lety 16.10.1803 posvětil hrabě Alois Josef Krakovský z Kolovrat, světící biskup olomoucký společně s třemi oltáři.

Pouť za povolání na Velehradě

  V sobotu 9.7. 2016 se na Velehradě uskuteční děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání. Program začíná v 15.00 hodin modlitbou růžence, pokračuje v 16.00 hodin adorací před NSO a po ní pak bude v 17.00 hodin koncelebrovaná mše sv. s otcem arcibiskupem Janem.   Všechny farníky upřímně zveme na tuto pouť ve Svatém roce milosrdenství.

Pouť farnosti ke sv. Antonínu

  V neděli 12.6.2016 se uskuteční pouť naší farnosti u sv. Antonína na blatnickém kopci. Pěší poutníci budou vycházet ve 13:00 hodin od sochy sv. Antonína v Antonínské ulici v Hluku. Mše sv. na blatnickém kopci začíná v 15:30 hodin v poutním areálu u kaple sv. Antonína. Všechny vás na tuto pouť srdečně zveme.

První svaté přijímání dětí

   V neděli 5.6. 2016 při mši sv. v 10.30 hodin přistoupí k 1. svatému přijímání 27 dětí z naší farnosti. Děti při této slavnosti budou společně obnovovat křestní slib, který při jejich křtu vyslovili jejich rodiče. Děti i jejich rodiny chceme provázet v tento den zvlášť svými modlitbami.

Božítělový průvod

    V neděli 29.5. po mši sv., která mimořádně začne už v 10.00 hodin, se uskuteční tzv. božítělový průvod se dvěma oltáři: v Domově pro seniory a na náměstí před pomníkem z 2. světové války. Přijďte s námi uctít Pána Ježíše v eucharistii a poděkovat mu za jeho živou přítomnost mezi námi.