Společenství

Ve farnosti se scházejí různá farní společenství. Jejich činnost a termíny schůzek najdete v záložkách.


Kromě toho se pravidelně scházejí tyto mládežnické skupiny ve farnosti:

 

Ministranti

Ministranti kromě liturgické služby u oltáře se scházejí na pravidelných schůzkách jednou měsíčně.

Schola

Malá schola se pravidelně schází každý pátek přede mší sv. na nácviku v klubovně pastoračního domu. Při mši sv., která je zaměřena na rodiny s dětmi, pak pravidelně zpívají. Zveme do malé scholy všechny školní děti.

Misijní klubko

Misijní klubko se bude scházet po Velikonocích 2020 v pastorační domě v neděli dopoledne.

Misijní klubko v roce 2018.