Modlitební společenství

Modlitební společenství se schází 1x za 14 dnů ve středu po mši svaté v kostele.

Náplň – chvály, rozjímání Božího slova, katecheze, prosby a přímluvy za farnost a svěřené lidi a záležitosti, svědectví, sdílení, vzájemná přímluvná modlitba (vede Václav Elsner)