Modlitby matek

Láska matek proměňuje svět

Jak vzniklo hnutí Modlitby matek?

V Anglii jednu obyčejnou maminku a babičku Veroniku šokovaly údaje, které si přečetla v brožurce „Co děláme svým dětem”. Byly zde zveřejněny statistiky: kolik dětí se stalo obětí šikany, kolik dětí prožilo týrání, znásilnění, kolik mladých je závislých na drogách, kolik dětí denně volá na linku bezpečí, aby prosilo o pomoc.

Také Veroničina švagrová Sandra cítila potřebu více se modlit za děti, aby je Pán ochránil před nebezpečím, kterému jsou naše děti v tomto světě vystaveny.

Obě ženy se začaly scházet ke společné modlitbě a postupně se přidávaly další matky. To bylo v roce 1995. Dnes se tímto způsobem modlí skupinky matek po celém světě.

Hnutí Modlitby matek (MM) se postupně rozšířilo do více než 90 zemí celého světa a brožurka, podle které se jednotně matky modlí, byla přeložena do různých jazyků i do čínštiny a vietnamštiny.

Česká republika, byla první zemí, do které Veronika s poselstvím MM přijela.

Prostřednictvím MM, přišlo velké požehnání – mnoho dětí se vrací k víře, nachází zaměstnání, zbavuje se závislostí, zlepšují se narušené vztahy v rodině. Pán plní to, co slíbil: Proste a bude vám dáno. Požehnáním je samo o sobě i společenství matek, které se pravidelně schází k modlitbě a sdílení.

V každé modlitbě se sjednocujeme se všemi modlícími se maminkami na celém světě, je to neustálý řetězec modliteb, které proudí k Bohu za naše děti a rodiny.

Spiritualita MM

je mimořádně jednoduchá – úplné odevzdání se do rukou Božích v dětské důvěře.

Zakladatelka hnutí Veronika píše:

„Zvlášť těžké je důvěřovat, když nevidíme východisko z naší situace, kdy neslyšíme Boží hlas a rády bychom se opřely o své pocity. MM nás vede k tomu, že Bůh je větší než náš jakýkoliv problém.

Vím, že je to pro matku těžké, odevzdat úplně Bohu své děti, manžela, rodinu, sebe…..rády máme všechno pod kontrolou. Pán po nás chce, abychom se VZDALY KONTROLY, přenechaly kontrolu nad naším životem i životem našich dětí Bohu.”

Jak probíhá modlitební setkání?

Čas:

1x týdně, za 14 dnů či měsíčně (dle časových možností jednotlivých skupinek) cca 1 hodinu

Kdo a kolik:

2-8 matek, které si důvěřují (i svobodné ženy, vítáme všechny, které cítí potřebu modlit se za děti a mládež) – je zapojeno i mnoho řádových sester

Co potřebujeme:

stůl, kříž, svíci rozžatou-symbol živého Krista, košíček (kde se vkládají jména dětí), brožurku, Bibli

Jak:

Modlíme se podle brožurky, kde jsou krátké modlitby stejné pro toto společenství na celém světě. Setkání svěřujeme vedení Ducha sv., někdy víc prosíme, jindy víc děkujeme, chválíme atd.

Zásady MM:

neradit – prosíme o Boží pomoc a vedení, ne o radu člověka

mlčenlivost – nevynášíme ven nic z toho, co se řeší na MM

V Hluku se první malá modlitební skupinka seznámila s hnutím MM už před více než 15 lety. V roce 2008 se začala scházet oficiálně zaregistrovaná první skupinka matek 1x týdně vždy v pondělí po mši svaté a později, asi před 5 lety přibyly další skupinky mladších maminek, které se setkávají dle svých časových možností 1x za 14 dnů nebo za měsíc.

Dnes jsou modlitby matek ve více než 122 zemích světa. Veronika vykonala misijní návštěvy v mnoha zemích, kde mluvila o spiritualitě odevzdání. Brožurka MM je přeložena do mnoha jazyků včetně aramejštiny (což je rodný jazyk Pána Ježíše).

3x za rok pořádá hnutí tzv. Modlitební triduum, kdy se celé světové společenství modlí ve stejných dnech na stejné úmysly.

Jednou za rok se uskutečňuje celonárodní setkání MM, dále celosvětové setkání národních koordinátorek a jsou pořádány také různé duchovní obnovy v rámci hnutí MM.
V roce 2000 byly v ČR Modlitby matek zapsány Českou biskupskou konferencí, jako oficiální hnutí pod názvem „Modlitby matek-hnutí křesťanských matek“.

Kontakt: romana.ryskova(at)centrum.cz

Více na: www.modlitbymatek.cz/