Dobrovolníci

Farní středisko svatého Vavřince – dobrovolníci

Odpovědná vedoucí FS: Mgr. Romana Ryšková, kontakt: romana.ryskova(at)centrum.cz

  Farní středisko bylo založeno 8. prosince 2016 jako odpověď na výzvu otce arcibiskupa Jana Graubnera, podle něhož je hlavním úkolem farních středisek všímat si potřeb lidí ve farnosti a reagovat na ně, a to ve spolupráci s profesionální charitou, se kterou se vzájemně doplňují.

Mezi naše dobrovolníky se zapojilo 15 stálých členů.  Mnoho dalších lidí nás podporuje příležitostnou pomocí, modlitbami a aktivitami podle svých možností.

FS působí při Charitě Uherské Hradiště především v rámci farnosti Hluk. Společně pořádáme například Dívčí bazárek pro děvčata z místní základní školy, vánoční potravinovou sbírku, pomáháme např. při Misijním jarmarku, účastníme se vánoční obchůzky starých a nemocných farníků nebo Tříkrálové sbírky. Zapojujeme se také do mezinárodních charitativních projektů – např. sbírka pro Mary´s meals.

Naše hlavní činnost však spočívá v celoročních aktivitách ve svém okolí jako je individuální pomoc nemocným a potřebným, ať už finanční nebo fyzická tak, jak to každý z nás vnímá ve své blízkosti.  Několikrát za rok se scházíme a reflektujeme a plánujeme naši činnost.

Nabízíme také propojení a spolupráci s Charitou Uherské Hradiště v rámci různých služeb a pomoci (sociální a právní pomoc, osobní asistence, hospicová péče, poradenství, přeprava a další). V naší lokalitě nabízíme např. bezplatné poradenství a kontakty v těchto oblastech:

Křesťanské poradenství:

výchovné obtíže v rodině i ve škole
potíže v učení – neúspěšnost, neprospěch
osobnostní problémy
rodinné a vztahové problémy
rizikového chování – prevence
předpoklady dítěte při volbě střední školy a povolání
osobnostní rozvoj – objevování a rozvoj schopností a dovedností
duchovní poradenství a vedení
péče o nemocné a umírající

Naše principy: diskrétnost, důraz na křesťanské hodnoty, odbornost, individuální přístup, spolupráce s dalšími subjekty (školy, Charita, farnost, poradny, zdravotnická zařízení, hospic atd.)