Svatovavřinecké hody 2020

Babí hora, za deštivého počasí kostel sv. Vavřince PÁTEK 7. SRPNA 18:30   Mše svatá a k modlitba u kapličky na Babí hoře, za padlé a oběti válek. Kostel sv. Vavřince NEDĚLE 9. SRPNA 10:30   Slavnostní hodová mše sv., hlavní celebrant P. Vojtěch Radoch, novokněz z Ostrožské Lhoty. Účinkuje chrámový sbor pod vedením Davida Štefaníka. 13:00  Otevřený kostel sv. Vavřince, do 18:00

Opatření platná od 25.7.2020

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů zavádí od soboty 25. července 2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR povinnost nosit roušku na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob. To znamená, že v neděli jsou v našem kostele roušky nutné pro všechny účastníky bohoslužeb, ve všední den nutné nejsou. Ostatní opatření jako je např. desinfekce rukou při vstupu do […]

1. svaté přijímání v Hluku

V neděli 28.6. 2020 při mši sv. v 10.30 hodin přistoupí k 1. svatému přijímání 11 dětí z naší farnosti. Děti při této slavnosti budou společně obnovovat křestní slib, který při jejich křtu vyslovili jejich rodiče. Děti i jejich rodiny chceme provázet v tento den zvlášť svými modlitbami.

Pouť farnosti u sv. Antonína

V neděli 7. června 2020 se uskuteční pouť naší farnosti u sv. Antonína na blatnickém kopci. Pěší poutníci budou vycházet ve 13:00 hodin od sochy sv. Antonína v Antonínské ulici v Hluku. Mše sv. na blatnickém kopci začíná v 15:30 hodin v poutním areálu u kaple sv. Antonína. Všechny vás na tuto pouť srdečně zveme. Vzhledem k trvajícím omezením vlády ČR doporučujeme všem farníkům z Hluku, aby na […]

Bohoslužby od 8.6. 2020

Od 8.6. se může účastnit bohoslužby nejvýše 500 osob. V neděli budou mše sv. jako obvykle v 8:00, 10:30 hodin. V kostele je nutné dodržet rozestupy dva metry mezi sebou (pokud nejde o členy jedné rodiny). Účastníci si při vstupu do kostela povinně vydesinfikují ruce, vynechávají pozdravení pokoje. Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.

Znovuobnovení bohoslužeb

Na základě podmínek stanovených vládou ČR se můžeme účastnit bohoslužeb v omezeném počtu 15 osob od 24. dubna. Je poněkud složité stanovit, kdo na mši sv. přijít může a kdo ne. Proto se nedělní mše sv. mohou účastnit jen předem přihlášení. Pořadník bude ležet na stolku vzadu v kostele. Ve všední den dáváme přednost těm, na jejichž úmysl je sloužena mše […]

Farní kostel k modlitbě

Po dobu Nouzového stavu se v kostele nemohou konat žádné veřejné bohoslužby, kostel bude ale otevřený po zádveří od 8:00 do 18:00 hodin a to za příhodného počasí. Do zádveří kostela k modlitbě je možné vstoupit pouze jednotlivě. Nechoďte se modlit do kostela, pokud jste nemocní, pokud jste v karanténě, pokud se necítíte dobře, nebo pokud je podezření, že můžete […]