Děkanátní pouť na Velehradě

V sobotu 13.5.2023 na Velehradě se uskuteční děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání. POZOR!!! Jediná cesta autem na Velehrad bude od Starého Města na Zlechov a Tupesy. Důvod: Motocyklové závody Slovácký okruh. Součástí této poutě našeho děkanátu na Velehradě bude také od 15:45 hodin setkání s biskupem Josefem Nuzíkem. Všichni jsme zváni pokládat otci Josefovi […]

Velikonoce 2023

Zelený čtvrtek 6. dubna 2023 18.30 hodin: Mše sv. na památku Poslední večeře, 20.00 – 22.00 hodin: Adorace před Eucharistií Velký pátek 7. dubna 2023 15.00 hodin: Pobožnost křížové cesty, 18.30 hodin: Velkopáteční obřady Bílá sobota 8. dubna 2023 8 – 18 hodin: Adorace věřících u Božího hrobu, 20.00 hodin: Mše sv. z velikonoční vigilie Neděle Zmrtvýchvstání 9. dubna 2023: Slavnostní mše sv. v 8.00 a 10.30 hodin

Lidové misie 2023

PROGRAM LIDOVÝCH MISIÍ V HLUKU:   PÁTEK 17. 3. 2023 Kostel: 18:00 mše svatá – vnesení misijního kříže do kostela, přivítání misionářů symbolické odevzdání farnosti přinesení relikvie sv. Vincence z Pauly téma promluvy: Slovo se stalo tělem před závěrem mše začátek novény k sv. Vincenci z Pauly 20:00 adorace a požehnání *   SOBOTA 18. 3. 2023 Kostel:  7:50 novéna k sv. Vincenci z Pauly 8:00 mše svatá (téma […]

Adorační den 14.3.2023

V naší arcidiecézi je zavedena celoroční adorace, takže každá farnost má přidělen jeden den v roce. V tento den zastupuje před Pánem celou diecézi v modlitbě chval, smíru a proseb. V naší farnosti je tímto dnem 14. březen. Proto od 9:00 do 17:30 hodin bude v kostele vystavena Eucharistie k soukromé adoraci.

Obnovená dětská schola

Milé děti, mládeži… Budeme obnovovat dětskou scholu. Rádi bychom vás pozvali dne 3.3.2023 v 16:30 hodin na pastorační dům, kde se uskuteční první seznamovací zkouška. Zveme všechny děti do 18 let. Zkoušky budou probíhat každý pátek před dětskou mší v 16:30 hodin na pastoračním domě. Vedoucí schóly bude Iveta Remeňová, Zuzana Hájková, Zuzana Mitáčková. Těšíme se na […]

Lucenárium 2023

Ve čtvrtek na svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2.2023 v 17:30 hodin budou na začátku mše sv. požehnány svíce a pak představeny děti, které letos přistoupí poprvé ke sv. přijímání. Od této chvíle by se farnost měla za ně zvlášť modlit. První sv. přijímání bude v Hluku v neděli 28. května 2023.

Lidové misie 2023

Lidové misie se v naší farnosti uskuteční od 17.3. do 26.3. 2023. Co jsou to lidové misie? Slova jako „misie“ nebo „misionář“ nejčastěji spojujeme s představou nějakého kmene v Africe, jehož lidé neumí ani číst, ani psát a nikdy neslyšeli o Ježíši Kristu. To by byl ovšem jen povrchní pohled. Misie potřebují všichni, věřící i nevěřící. Nevěřící kvůli tomu, aby se jim mohla […]

Tříkrálová sbírka 2023

Malé, mladé i starší koledníky Tříkrálové sbírky potkáte v ulicích s pokladničkami v Hluku v sobotu 7. ledna 2023 dopoledne, a to v doprovodu dospělé osoby, která musí mít u sebe legitimaci a na vyžádání ji předložit. Všechny pokladničky jsou zapečetěny a jejich čísla souhlasí s číslem kolednické průkazky. Kasička je zapečetěna, na pečeti je razítko příslušného obecního, městského úřadu. Vedoucí skupinky má u sebe průkazku koledníka, která […]

Bohoslužby o Vánocích 2022

24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN        15.00 h.        mše sv. pro rodiny s dětmi (otevírání jesliček)        22.30 h.        mše sv. ze slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ        8.00 h.         ranní mše sv.      10.30 h.        „hrubá“ mše sv.      14 h. – 17 h. možná návštěva kostela a jesliček 26. prosince – Svátek SV. ŠTĚPÁNA       8.00 h.          ranní mše sv. […]