Lidové misie 2023

PROGRAM LIDOVÝCH MISIÍ V HLUKU:   PÁTEK 17. 3. 2023 Kostel: 18:00 mše svatá – vnesení misijního kříže do kostela, přivítání misionářů symbolické odevzdání farnosti přinesení relikvie sv. Vincence z Pauly téma promluvy: Slovo se stalo tělem před závěrem mše začátek novény k sv. Vincenci z Pauly 20:00 adorace a požehnání *   SOBOTA 18. 3. 2023 Kostel:  7:50 novéna k sv. Vincenci z Pauly 8:00 mše svatá (téma […]

Adorační den 14.3.2023

V naší arcidiecézi je zavedena celoroční adorace, takže každá farnost má přidělen jeden den v roce. V tento den zastupuje před Pánem celou diecézi v modlitbě chval, smíru a proseb. V naší farnosti je tímto dnem 14. březen. Proto od 9:00 do 17:30 hodin bude v kostele vystavena Eucharistie k soukromé adoraci.

Obnovená dětská schola

Milé děti, mládeži… Budeme obnovovat dětskou scholu. Rádi bychom vás pozvali dne 3.3.2023 v 16:30 hodin na pastorační dům, kde se uskuteční první seznamovací zkouška. Zveme všechny děti do 18 let. Zkoušky budou probíhat každý pátek před dětskou mší v 16:30 hodin na pastoračním domě. Vedoucí schóly bude Iveta Remeňová, Zuzana Hájková, Zuzana Mitáčková. Těšíme se na […]

Lucenárium 2023

Ve čtvrtek na svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2.2023 v 17:30 hodin budou na začátku mše sv. požehnány svíce a pak představeny děti, které letos přistoupí poprvé ke sv. přijímání. Od této chvíle by se farnost měla za ně zvlášť modlit. První sv. přijímání bude v Hluku v neděli 28. května 2023.

Lidové misie 2023

Lidové misie se v naší farnosti uskuteční od 17.3. do 26.3. 2023. Co jsou to lidové misie? Slova jako „misie“ nebo „misionář“ nejčastěji spojujeme s představou nějakého kmene v Africe, jehož lidé neumí ani číst, ani psát a nikdy neslyšeli o Ježíši Kristu. To by byl ovšem jen povrchní pohled. Misie potřebují všichni, věřící i nevěřící. Nevěřící kvůli tomu, aby se jim mohla […]

Tříkrálová sbírka 2023

Malé, mladé i starší koledníky Tříkrálové sbírky potkáte v ulicích s pokladničkami v Hluku v sobotu 7. ledna 2023 dopoledne, a to v doprovodu dospělé osoby, která musí mít u sebe legitimaci a na vyžádání ji předložit. Všechny pokladničky jsou zapečetěny a jejich čísla souhlasí s číslem kolednické průkazky. Kasička je zapečetěna, na pečeti je razítko příslušného obecního, městského úřadu. Vedoucí skupinky má u sebe průkazku koledníka, která […]

Bohoslužby o Vánocích 2022

24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN        15.00 h.        mše sv. pro rodiny s dětmi (otevírání jesliček)        22.30 h.        mše sv. ze slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ        8.00 h.         ranní mše sv.      10.30 h.        „hrubá“ mše sv.      14 h. – 17 h. možná návštěva kostela a jesliček 26. prosince – Svátek SV. ŠTĚPÁNA       8.00 h.          ranní mše sv. […]

Advent 2022

V adventním období budou kromě večerních mší svatých také každé úterý v 7:00 hodin adventní roráty. Roráty začnou v úterý 29.11. Zveme na ně především děti, které si mohou přinést sebou lampičky. Poslední roráty budou výjimečně také ve čtvrtek 22.12. Po skončení rorátní mše svaté dostanou všechny děti malou snídani, kterou si mohou sníst ve škole. Také na […]

Příprava na lidové misie 2023

V roce 2023 by se během půstu měly u nás uskutečnit lidové misie. Proto k nám v neděli 6. 11. přijede misionář z Loštic, který na ně chce farníky z Hluku pozvat. Bude sloužit mši sv. v 8:00 i 10:30 hodin. Setkání misionáře P. Jana s pastorační radou pak proběhne mezi dvěma bohoslužbami. Naposledy byly Lidové misie v naší farnosti v roce 2009.