Příprava dětí na 1. sv. přijímání

Kromě vyučování náboženství ve škole bude v roce 2024 probíhat v kostele příprava dětí, které letos přistoupí poprvé ke svatému přijímání v těchto termínech: Neděle 11. února 9:15                 Katecheze pro děti: Zpytování svědomí Neděle 10. března 9:15               Katecheze pro děti: Příprava na zpověď Neděle 7. dubna 9:15                  Katecheze pro děti: O mši sv. Neděle 5. května 9:15                 Katecheze pro děti: Příprava na […]

Pozvání na cestu k říjnu 2024

Milí bratři a sestry, jak možná víte, podle pokynů generálního sekretariátu Synody biskupů se nyní synodální proces dostává do další fáze s názvem „Na cestě k říjnu 2024“. Ještě předtím, než se uskuteční druhé celocírkevní zasedání věnované synodální proměně katolické církve, má dojít k hlubšímu promyšlení některých bodů ze zasedání prvního. Naslouchat se přitom má zejména konkrétním skupinám věřících – kněžím […]

Lucenárium 2024

V pátek na svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2.2024 v 17:30 hodin budou na začátku mše sv. požehnány svíce a pak představeny děti, které letos přistoupí poprvé ke sv. přijímání. Od této chvíle by se farnost měla za ně zvlášť modlit. První sv. přijímání bude v Hluku v neděli 2. června 2024.

Tříkrálová sbírka 2024

Malé, mladé i starší koledníky Tříkrálové sbírky potkáte v ulicích s pokladničkami v Hluku v sobotu 6. ledna 2024 dopoledne, a to v doprovodu dospělé osoby, která musí mít u sebe legitimaci a na vyžádání ji předložit. Všechny pokladničky jsou zapečetěny a jejich čísla souhlasí s číslem kolednické průkazky. Kasička je zapečetěna, na pečeti je razítko příslušného obecního, městského úřadu. Vedoucí skupinky má u sebe průkazku koledníka, která […]

Bohoslužby o Vánocích 2023

24. prosince – neděle – ŠTĚDRÝ DEN   8.00 h.         mše sv. ze 4. neděle adventní mše sv. v 10.30 není!!! (místo ní je v sobotu 23.12. v 17.30 h.) 15.00 h.        mše sv. pro rodiny s dětmi (otevírání jesliček) 22.30 h.        mše sv. ze slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ   25. prosince – pondělí – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 8.00 h.           ranní mše sv. 10.30 h.        „hrubá“ mše sv. 14 h. – 17 h. možná […]

Advent 2023

V adventním období budou kromě večerních mší svatých také každé úterý v 6:40 hodin adventní roráty. První roráty budou v úterý 5. prosince. Zveme na ně především děti, které si mohou přinést sebou lampičky. Poslední roráty budou výjimečně také v pátek 22.12. Po skončení rorátní mše sv. jsou všechny děti zvány na snídani do pastoračního domu.

Farní den 2023

V neděli 17. září 2023 od 14:00 hodin se na farní zahradě v Hluku uskuteční Farní den. Ke společnému posezení budou připraveny grilované klobásky, pivo, káva, limonáda a sladká tečka. Pro děti je připraven skákací hrad a hry. Všichni jste srdečně zváni ke společnému setkání. Za nepříznivého počasí se akce ruší.