Přihlášky do náboženství

Jako v minulých letech, i tentokrát prosíme rodiče dětí, které půjdou po prázdninách do 1. třídy, aby ještě před prázdninami vyplnili přihlášku do náboženství na příští školní rok 2022/23 a odevzdali ji na faře, vhozením do poštovní schránky. Přihláška je k dispozici zde. Předpokládáme, že děti z vyšších ročníků budou chodit do náboženství i nadále a tedy přihlášky do náboženství vyplňovat nemusí.

Velikonoce 2022

Zelený čtvrtek 14. dubna 2022 18.30 hodin: Mše sv. na památku Poslední večeře, 20.00 – 22.00 hodin: Adorace před Eucharistií Velký pátek 15. dubna 2022 15.00 hodin: Pobožnost křížové cesty, 18.30 hodin: Velkopáteční obřady Bílá sobota 16. dubna 2022 8 – 18 hodin: Adorace věřících u Božího hrobu, 20.00 hodin: Mše sv. z velikonoční vigilie Neděle Zmrtvýchvstání 17. dubna 2022: Slavnostní mše sv. v 8.00 a 10.30 hodin

Adorační den 14.3.2022

V naší arcidiecézi je zavedena celoroční adorace, takže každá farnost má přidělen jeden den v roce. V tento den zastupuje před Pánem celou diecézi v modlitbě chval, smíru a proseb. V naší farnosti je tímto dnem 14. březen. Proto od 9:00 do 17:30 hodin bude v kostele vystavena Eucharistie k soukromé adoraci.

Tříkrálová sbírka 2022

Tak jako hodně věcí kolem nás v této době, tak i již tradiční charitní Tříkrálovou sbírku, ovlivňuje pandemie onemocnění Covid 19 a s ní spojené omezení setkávání a pohyb lidí. Charita České republiky, která tuto sbírku organizuje, proto rozhodla, že sbírka v roce 2022 z důvodu dodržení všech opatření a z důvodu ochrany zdraví koledníků a obyvatel, nebude probíhat kontaktním způsobem. To znamená, že koledníci […]

Bohoslužby o Vánocích 2021

prosince – pátek – ŠTĚDRÝ DEN 15.00 h.        mše sv. pro rodiny s dětmi (otevírání jesliček) 22.30 h.        mše sv. ze slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ   prosince – sobota – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 8.00 h.           ranní mše sv. 10.30 h.        „hrubá“ mše sv. 14 h. – 17 h. možná návštěva kostela a jesliček   prosince – neděle – Svátek SV. RODINY 8.00 h.           ranní […]

Advent 2021

V adventním období budou kromě večerních mší svatých také každé úterý v 7:00 hodin adventní roráty kromě 21.12., kdy budou ve středu. Zveme na ně především děti, které si mohou přinést sebou lampičky. Po skončení rorátní mše svaté dostanou všechny děti malou snídani, kterou si mohou sníst ve škole.

Covidová opatření od 25.11.2021

Vláda ČR dne 25. listopadu 2021, vyhlásila po celém území ČR opětovně nouzový stav kvůli stále zhoršující se situaci pandemie covid-19. Vláda v demisi ho vyhlásila na 30 dní s platností od 26. listopadu 2021 18:00 hod. do 25. prosince 2021 23:59 hod. Opět platí povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud […]

Odpustky za zemřelé rozšířeny na celý listopad

Také letos bude kvůli pokračující pandemii možné získat plnomocné odpustky za zemřelé nejen během oktávu Slavnosti Všech svatých, ale po celý listopad. Dekret v tomto smyslu vydala Apoštolská penitenciárie v Římě. Od 1. do 30.11. je tedy možné po splnění tří obvyklých podmínek (zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže) získat při návštěvě hřbitova denně plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci.

Vyučování náboženství 2021/22

V letošním roce bude probíhat vyučování náboženství v Základní škole v Hluku od pondělí 13. září 2021 takto: AB                               středa           5. h.   11:50 – 12:35 AB                               čtvrtek           6. h.   12:45 – 13:30 AB                               pátek             6. h.   12:45 – 13:30 AB                               středa            7. h.   14:00 – 14:45 AB + 6. AB                  středa            7. h.   14:00 – 14:45 AB + 8 .AB + 9. AB     […]

Svatovavřinecké hody 2021

Babí hora, za deštivého počasí kostel sv. Vavřince PÁTEK 6. SRPNA 18:30   Mše svatá a k modlitba u kapličky na Babí hoře, za padlé a oběti válek. Kostel sv. Vavřince NEDĚLE 8. SRPNA 10:30   Slavnostní hodová mše sv., hlavní celebrant P. Petr Janíček, kaplan z Přerova. Účinkuje chrámový sbor pod vedením Davida Štefaníka. 13:00  Otevřený kostel sv. Vavřince až do 18:00 hodin.