Dušičková pobožnost na hřbitově

V neděli 3. listopadu 2019 bude ve 14:30 hodin na hřbitově v Hluku tzv. Dušičková pobožnost, při které se budeme modlit za naše zemřelé, zvláště za ty, kteří jsou zde pohřbeni.   Modlitba za zemřelé Dobrý Bože, ty jsi Stvořitel a Dárce života. Děkujeme ti za život náš i životy našich příbuzných a přátel. S důvěrou ti svěřujeme naše zemřelé […]

Mimořádný misijní měsíc 2019

Sobota 12.10. v 17:00 hodin              Malý člověk jménem Ngali – loutková pohádka Pátek   18.10. v 18:00 hodin              Modlitba misijního růžence – maminky s dětmi v 18:30 hodin              Mše sv. s misijním tématem pro rodiny s dětmi Sobota 19.10. v 19:00 hodin              Večer chval s misijním zaměřením Neděle 20.10. v 10:30 hodin              Mše sv. Za křesťanské misie a misionáře ve světě s obětní průvodem dětí

Výuka náboženství 2019/20

V letošním roce bude probíhat vyučování náboženství v Základní škole v Hluku od pondělí 9. září 2019 takto: třída úterý 11:50 – 12:35 hodin třída pátek 11:50 – 12:35 hodin třída čtvrtek 12:45 – 13:30 hodin třída úterý 12:45 – 13:30 hodin a 6.třída pondělí 14:00 – 14:45 hodin 7., 8. a 9.třída pondělí 14:00 – 14:45 hodin Prosíme rodiče, […]

Svatovavřinecké hody 2019

Babí hora, za deštivého počasí kostel sv. Vavřince PÁTEK 9. SRPNA 17:00   Mše svatá a k modlitba u kapličky na Babí hoře, za padlé a oběti válek. Kostel sv. Vavřince NEDĚLE 11. SRPNA 10:30   Slavnostní hodová mše sv., hlavní celebrant P. Petr Hofírek, farář Dolní Němčí. Účinkuje chrámový sbor pod vedením Davida Štefaníka. 13:00   Otevřený kostel sv. Vavřince, do 18:00

Boží Tělo v Hluku

V neděli 23.6.2019 po mši sv., která mimořádně začíná už v 10:00 hodin, vyjde průvod tzv. Bořího Těla z kostela směrem k Domovu pro seniory. Po modlitbě u 1. oltáře pokračuje průvod k 2. oltáři, který bude umístěn na Komenského náměstí před pomníkem z 2. světové války. Zde poprosíme našeho Pána v Eucharistii o požehnání celému městu.

Den matek

V neděli 12. května 2019 oslavíme v naší farnosti Den matek. Oslavu zahájíme 15:00 hodin v kostele májovou pobožností, při které budou zpívat a účinkovat naše děti. Další program bude pokračovat na farní zahradě (v případě nepřízně počasí v pastoračním domě). Zveme nejen maminky, ale i jejich rodiny.

Bohoslužby o Velikonocích 2019

Zelený čtvrtek 18. dubna 2019 18.30 hodin: Mše sv. na památku Poslední večeře, 20.00 – 22.00 hodin: Adorace před Eucharistií Velký pátek 19. dubna 2019 15.00 hodin: Pobožnost křížové cesty, 18.30 hodin: Velkopáteční obřady Bílá sobota 20. dubna 2019 8 – 17 hodin: Adorace věřících u Božího hrobu, 20.00 hodin: Mše sv. z velikonoční vigilie Neděle Zmrtvýchvstání 21. dubna 2019: Slavnostní mše sv. v 8.00 a 10.30 hodin

Advent 2018

V adventní době se uskuteční v hlucké farnosti několik mimořádných akcí: V sobotu 1.12.2018 v 16:00 hodin      – Adventní dílničky v sále pastoračního domu v Hluku. V sobotu 15.12.2018 ve 19:00 hodin – Večer chvály v kostele sv. Vavřince v Hluku. V neděli 16.12.2018 od 9:00 hodin     – Misijní jarmark před kostelem sv. Vavřince v Hluku. V neděli 16.12.2018 v 16:00 hodin     – Adventní […]