Rubrika: Obecné

Pozvání na cestu k říjnu 2024

Milí bratři a sestry, jak možná víte, podle pokynů generálního sekretariátu Synody biskupů se nyní synodální proces dostává do další fáze s názvem „Na cestě k říjnu 2024“. Ještě předtím, než se uskuteční druhé celocírkevní zasedání věnované synodální proměně katolické církve, má dojít k hlubšímu promyšlení některých bodů ze zasedání prvního. Naslouchat se přitom má zejména konkrétním skupinám věřících – kněžím […]

Tříkrálová sbírka 2024

Malé, mladé i starší koledníky Tříkrálové sbírky potkáte v ulicích s pokladničkami v Hluku v sobotu 6. ledna 2024 dopoledne, a to v doprovodu dospělé osoby, která musí mít u sebe legitimaci a na vyžádání ji předložit. Všechny pokladničky jsou zapečetěny a jejich čísla souhlasí s číslem kolednické průkazky. Kasička je zapečetěna, na pečeti je razítko příslušného obecního, městského úřadu. Vedoucí skupinky má u sebe průkazku koledníka, která […]

Advent 2023

V adventním období budou kromě večerních mší svatých také každé úterý v 6:40 hodin adventní roráty. První roráty budou v úterý 5. prosince. Zveme na ně především děti, které si mohou přinést sebou lampičky. Poslední roráty budou výjimečně také v pátek 22.12. Po skončení rorátní mše sv. jsou všechny děti zvány na snídani do pastoračního domu.

Farní den 2023

V neděli 17. září 2023 od 14:00 hodin se na farní zahradě v Hluku uskuteční Farní den. Ke společnému posezení budou připraveny grilované klobásky, pivo, káva, limonáda a sladká tečka. Pro děti je připraven skákací hrad a hry. Všichni jste srdečně zváni ke společnému setkání. Za nepříznivého počasí se akce ruší.

Děkanátní pouť na Velehradě

V sobotu 13.5.2023 na Velehradě se uskuteční děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání. POZOR!!! Jediná cesta autem na Velehrad bude od Starého Města na Zlechov a Tupesy. Důvod: Motocyklové závody Slovácký okruh. Součástí této poutě našeho děkanátu na Velehradě bude také od 15:45 hodin setkání s biskupem Josefem Nuzíkem. Všichni jsme zváni pokládat otci Josefovi […]

Tříkrálová sbírka 2023

Malé, mladé i starší koledníky Tříkrálové sbírky potkáte v ulicích s pokladničkami v Hluku v sobotu 7. ledna 2023 dopoledne, a to v doprovodu dospělé osoby, která musí mít u sebe legitimaci a na vyžádání ji předložit. Všechny pokladničky jsou zapečetěny a jejich čísla souhlasí s číslem kolednické průkazky. Kasička je zapečetěna, na pečeti je razítko příslušného obecního, městského úřadu. Vedoucí skupinky má u sebe průkazku koledníka, která […]

Příprava na lidové misie 2023

V roce 2023 by se během půstu měly u nás uskutečnit lidové misie. Proto k nám v neděli 6. 11. přijede misionář z Loštic, který na ně chce farníky z Hluku pozvat. Bude sloužit mši sv. v 8:00 i 10:30 hodin. Setkání misionáře P. Jana s pastorační radou pak proběhne mezi dvěma bohoslužbami. Naposledy byly Lidové misie v naší farnosti v roce 2009.

Jízda králů 2022

Dolňácké slavnosti 2022 budou v Hluku zahájeny mší svatou ve čtvrtek 30.6.2022 v 18:30 hodin. Tato mše svatá bude sloužena za živé a zemřelé hlucké krále jízdy králů, jezdce, pořadatele, koňáky a zpěváky. V rámci Dolňáckých slavností bude kostel v sobotu 2.7. a v neděli 3.7.2022 od 10:00 do 18:00 hodin otevřen k prohlídce s výkladem. Bude zde také umístěna výstava liturgických rouch a dobových fotografií […]

Přihlášky do náboženství

Jako v minulých letech, i tentokrát prosíme rodiče dětí, které půjdou po prázdninách do 1. třídy, aby ještě před prázdninami vyplnili přihlášku do náboženství na příští školní rok 2022/23 a odevzdali ji na faře, vhozením do poštovní schránky. Přihláška je k dispozici zde. Předpokládáme, že děti z vyšších ročníků budou chodit do náboženství i nadále a tedy přihlášky do náboženství vyplňovat nemusí.

Tříkrálová sbírka 2022

Tak jako hodně věcí kolem nás v této době, tak i již tradiční charitní Tříkrálovou sbírku, ovlivňuje pandemie onemocnění Covid 19 a s ní spojené omezení setkávání a pohyb lidí. Charita České republiky, která tuto sbírku organizuje, proto rozhodla, že sbírka v roce 2022 z důvodu dodržení všech opatření a z důvodu ochrany zdraví koledníků a obyvatel, nebude probíhat kontaktním způsobem. To znamená, že koledníci […]