Archiv rubriky: Obecné

Advent ve farnosti

V adventní době se ukuteční v hlucké farnosti několik mimořádných akcí: V sobotu 2.12.2017 v 16:00 hodin      – Adventní dílničky v sále pastoračního domu v Hluku. V neděli 10.12.2017 v 15:00 hodin     – Adventní koncert v kostele sv. Vavřince v Hluku. V sobotu 16.12.2017 ve 20:00 hodin – Večer chvály s přímluvnou modlitbou v kostele sv. Vavřince v Hluku. V neděli 17.12.2017 od 9:00 hodin     – Misijní […]

SVATOVAVŘINECKÉ HODY 2017

Babí hora, za deštivého počasí kostel sv. Vavřince PÁTEK 11. SRPNA 17:00   Mše svatá a k modlitba u kapličky na Babí hoře, za padlé a oběti válek Kostel sv. Vavřince NEDĚLE 13. SRPNA 10:30   Slavnostní hodová mše sv., hlavní celebrant Mons. Ivan Fišar, děkan ze Zlína Účinkuje chrámový sbor pod vedením Davida Štefaníka 13:00   Otevřený kostel sv. Vavřince, do 18:00

Pouť farnosti ke sv. Antonínu

V neděli 11. června 2017 se uskuteční pouť naší farnosti u sv. Antonína na blatnickém kopci. Pěší poutníci budou vycházet ve 13:00 hodin od sochy sv. Antonína v Antonínské ulici v Hluku. Mše sv. na blatnickém kopci začíná v 15:30 hodin v poutním areálu u kaple sv. Antonína. Všechny vás na tuto pouť srdečně zveme.

Mše sv. u sochy P. Marie

Ve středu 31. května 2017 v 18:30 hodin se uskuteční tradiční mše sv. u sochy Panny Marie nad Hlukem. Po skončení mše sv. následuje krátká májová pobožnost. Prosíme farníky, aby dbali na svou osobní bezpečnost a na tuto bohoslužbu přicházeli z ulice Antonínské a nechodili po hlavní silnici.

Putování sochy Panny Marie Fatimské

Letos uplyne 100 let od zjevení Panny Marie třem dětem ve Fatimě. V rámci oslav Jubilea Fatimy bude putovat po naší republice socha Panny Marie Fatimské. V naší farnosti bude tato socha v našem kostele ve dnech 26. a 27. dubna (středa a čtvrtek). Program: 18:00 hodin – modlitba růžence,  18:30 hodin – mše svatá,   19:10 hodin – pobožnost k PM Fatimské

Bohoslužby o Velikonocích v Hluku

Zelený čtvrtek 13. dubna 2017 18.30 hodin: Mše sv. na památku Poslední večeře, 20.00 – 22.00 hodin: Adorace před Eucharistií Velký pátek 14. dubna 2017 15.00 hodin: Pobožnost křížové cesty, 18.30 hodin: Velkopáteční obřady Bílá sobota 15. dubna 2017 8 – 17 hodin: Adorace věřících u Božího hrobu, 20.00 hodin: Mše sv. z velikonoční vigilie Neděle Zmrtvýchvstání 16. dubna 2017: Slavnostní mše sv. v 8.00 a 10.30 hodin

Lucenárium 2. února 2017

Ve čtvrtek na svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2. budou na začátku mše sv. požehnány svíce a pak představeny děti, které letos přistoupí poprvé ke sv. přijímání. Od této chvíle by se farnost měla za ně zvlášť modlit. První sv. přijímání bude v Hluku v neděli 4. června 2017.