Kontakt

P. Josef Janek

Ing. Petr Hájek

David Štěfaník

 

Kontaktní formulář

Pro:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Příloha

Povolené formáty: jp(e)g, png, pdf, doc, docx, odt, odp, ppt, pptx, xls, xlsx, ods.
Max. velikost souboru: 8 MB.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno nahrát archivy.

Vaše zpráva (vyžadováno)

Uděluji v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 - General Data Protection Regulation (zkráceně GDPR) souhlas ke zpracování zde uvedených osobních údajů Římskokatolické farnosti Hluk, jako správci, za účelem vedení evidence přijatých zpráv. Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 3 let od vzniku nebo dokud svůj souhlas písemně neodvoláte. Správce se zavazuje, že zde uvedené údaje nebude poskytovat žádné třetí straně.