Pastorační plán

Pastorační plán farnosti Hluk na rok 2023

BŘEZEN
– Pobožnosti křížové cesty pátek (17 h.) a neděle (14.30 h.)
14.3. – adorační den farnosti
17. – 26.3. – Lidové misie
20.3. – Slavnost svatého Josefa
25.3. – Zvěstování Páně
DUBEN
9.4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
KVĚTEN – měsíc P. Marie
2.6. – Noc kostelů?
6.5. – Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkanderovi
18.5. – Slavnost Nanebevstoupení Páně
13.5. – Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehradě
14.5. – Den matek
28.5. – Slavnost Seslání Ducha sv.
28.5 – 1. sv. přijímání dětí (10.30)
31.5. – Závěrečná májová pobožnost – mše sv. u sochy PM (18.30)
ČERVEN
2.6. – Noc kostelů
8.6. – Slavnost Těla a Krve Páně (Průvod Božího těla?)
11.6. – Farní pouť ke sv. Antonínovi (15)
13.6. – Domácí pouť ke sv. Antonínovi
18.6. – Hlavní pouť ke sv. Antonínovi
ČERVENEC
5.7. – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě
SRPEN
11.8. – Mše sv. na Babí hoře (18:30)
13.8. – Vavřinecké hody
ZÁŘÍ
3.9. – Pouť na sv. Hostýn
17.9. – Farní den
28.9. – Slavnost sv. Václava
ŘÍJEN – měsíc sv. růžence
16.10. – Slavnost výročí Posvěcení kostela (1803)
22.10. – Misijní neděle, misijní odpoledne
LISTOPAD
1.11. – Slavnost Všech svatých
5.11. – Dušičková pobožnost na hřbitově (15)
22.11. – Svátek sv. Cecilie
25.11. – Děkanátní setkání mládeže – Velehrad
PROSINEC
5., 12., 19.12. – roráty pro děti
25.12. – Slavnost Narození Páně
27.12. – Návštěva farníků u nemocných
31.12. – Poděkování P. Bohu za uplynulý rok