Setkání nad Biblí

Setkání nad Biblí – nové – je určena pro farníky, kteří chtějí více proniknout do krásy Božího slova. Schází se každý pátek po mši svaté v sakristii kostela.

Náplň – četba nedělního evangelia, rozbor a rozjímání nad textem a modlitba (vede P. Josef).