Farní evangelizační buňka

Farní evangelizační buňka – nové – je určena pro účastníky kurzu Seminář “Život v Duchu”, schází se 1x za měsíc v úterý v pastoračním domě.

Náplň – chvála, sdílení se, vyučování, čas prohloubení a sdílení nad vyslechnutou katechezí, informace, modlitba přímluv, modlitba nad bratrem/sestrou v buňce (povede Kateřina Elsnerová).