Biřmování

duch-big                                             PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ

         Svátost biřmování by neměla být hromadnou velkou farní a společenskou akcí, ale měla by se stát velmi osobní cestou k upevnění víry dospívajícího či dospělého člověka. Právě proto je důležitá příprava na biřmování. Měli bychom ji vnímat spíše jako přípravu na život, žitý v síle víry v nevěřícím prostředí a jako přípravu na plné začlenění dospělého křesťana do života farního společenství, ve kterém je schopen přijmout některé úkoly za vlastní.

Příští biřmování v Hluku je plánováno na rok 2020.