Modlitby otců

Z iniciativy diakona Maurice Williamse vzniklo v Anglii obdobné hnutí Modlitby otců, které sdružuje duchovní i fyzické otce s cílem modlit se za svět, za pokoj v rodinách a za to, aby muži přijali svou pravou úlohu a ukázali, co skutečně znamená „být otcem“.

Ve farnosti se otcové rodin schází ve středu 1x za 14 dnů v kostele po adoraci “Nikodémova noc”.

Kontakt: krizalkovic(at)seznam.cz

Více na: www.modlitbyotcu.cz/