Modlitebně-diskusní společenství

Modlitebně-diskusní společenství se schází 1x za měsíc v úterý v 19.00 hodin v pastoračním domě.

Náplň – modlitba, rozjímání nad Písmem svatým, sdílení, svědectví (vede Marek Kuchař).