Bohoslužby

datum den hodina mše svatá
5.9. po 18:30 Na poděkování za dožití se 85 let, za Boží pomoc a ochranu P. Marie pro celou rodinu
6.9. út
7.9. st 18:30 Za † Ladislava Kopřivu k 10. výročí úmrtí a za živou i † rodinu
8.9. čt 18:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové
9.9. 17:30 Za společenství živého růžence pí Poláškové
10.9. so 18:30 Za † Vladislava Dřínka, za živou a † rodinu a duše v očistci
11.9. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Libuši Hájkovou a za živou i † rodinu
12.9. po 18:30 Na vlastní úmysl
13.9. út
14.9. st 18:30 Na vlastní úmysl
15.9. čt 18:30 Za † Zdeňku a Rostislava Báčovy, za † rodiče, sourozence a celou živou rodinu
16.9. 17:30 Za živé a † Ludmily
17.9. so 18:30 Za † manžela, † rodiče a za živou a † rodinu
18.9. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Pavla Míška k 25. výročí odchodu na věčnost a za dvoje rodiče
19.9. po 18:30 Za společenství živého růžence pí Hrdinové
20.9. út
21.9. st 18:30 Za Antonína a Marii Míškovy, za živou i † rodinu a duše v očistci
22.9. čt 18:30 Na poděkování za 70 let života a za Boží požehnání a ochranu PM pro celou rodinu
23.9. 17:30 Za společenství živého růžence pí Kadlčíkové
24.9. so 18:30 Za † Marii Plačkovou, † manžela, syna, vnuka a duše v očistci
25.9. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Václava Prachaře k nedožitým 90. narozeninám, za rodiče z obou stran a živou i † rodinu
26.9. po 18:30 Za † rodinu Kolískovu a Boží ochranu pro živou rodinu
27.9. út
28.9. st 08:00 Za živé a † Václavy
29.9. čt 18:30 Za † Antonína Blahu, † rodiče a duše v očistci
30.9. 17:30 Za naše rodiny
1.10. so 18:30 Za obrácení hříšníků
2.10. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Františka, † syna Jana, † rodiče z obou stran a ochranu PM pro celou živou rodinu