BOHOSLUŽBY

Datum Den Hodina Mše svatá
05. 6. Po 18:30 Na poděkování za 80 let života, za dar zdraví a celou živou a † rodinu
06. 6. Út    
07. 6. St 18:30 Za † Marii Cibulkovu k nedožitým 85 naroz., za † manžela Františka a vnučku Markétu
08. 6. Čt 18:30 Za manžely Annu a Antonína Vaňkovy k nedo žitým 90. naroz. a za † Františka Blahu
09. 6. 18:30 Za společenství živého růžence pí Poláškové
10. 6. So 14:00 Za živé a † 70-níky a 50-níky, za jejich spolužáky, učitele a B. ochranu pro jejich rodiny
  Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
11. 6. Ne 8:00 Za živé a † farníky
10:30 Za † Marii Podlasovou (nedož. 70. nar.), za † manžela Antonína, rodiče a celou rodinu
12. 6. Po 18:30 Za živé a † Antoníny a Antonie
13. 6. Út    
14. 6. St 18:30 Za † Františka Jelénka, † manželku, † rodiče z obou stran a duše v očistci
15. 6. Čt 18:30 Za † Antonína Dohnala, 2 † rodiče, † bratra a Boží ochranu pro celou živou rodinu
16. 6. 18:30 Za společenství živého růžence pí Hrdinové
17. 6. So 14:00 Mše sv. za šedesátníky
13:00 Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
18. 6. Ne 8:00 Za živé a † farníky
 —  
19. 6. Po 8:00 Za † Antonína Hrubého, † manželku Marii a Boží ochranu pro celou živou rodinu
20. 6. Út    
21. 6. St 18:30 Za † Annu Zemkovou, za † rodiče a dar zdraví pro celou živou rodinu
22. 6. Čt    
23. 6. 18:30 Za † Josefa Huspeninu, Josefa Hybléra, Boženu Hráčkovou a za živé a † z roč. 1933
24. 6. So   Mše sv. v Domově pro seniory v 10:00 hod.
25. 6. Ne 8:00 Za živé a † farníky
10:30 Za † Antonína Míška, za † rodiče Míškovy a Křápkovy, za B. ochranu pro celou rodinu
26. 6. Po 18:30 Za † Pavla Dufku, † Petra Kroba, jejich † rodiče a za Boží ochranu pro celou rodinu
27. 6. Út    
28. 6. St 18:30 Na poděkování P. Bohu na závěr školního roku
29. 6. Čt 18:00 Za živé a † hlucké krále jízdy králů
30. 6. 18:30 Za † Petra Poláška k 1. výročí úmrtí, dvoje prarodiče a za duše v očistci
01. 7. So   Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
18:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové
02. 7. Ne 8:00 Za živé a † farníky
10:30 Za společenství živého růžence pí Trýskové