Bohoslužby

datum den hodina mše svatá
2.12. po 17:30 Za † Ludmilu a Josefa Dohnalovy a celou rodinu
3.12. út 06:45 Za † Jiřího Poláška, za † rovníky a spolužáky ročníku 1940
4.12. st 17:30 Za † Jiřinu Križalkovičovou, manžela Štefana a celou živou i † rodinu
5.12. čt 17:30 Za † Annu Prachařovou, † Petra Prachaře a celou živou a † rodinu
6.12. 17:30 Na poděkování za 50 let života, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu
7.12. so 06:45 Za † Marii a Antonína Plačkovy, jejich syna Antonína, vnuka Miroslava a celou rodinu
Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
8.12. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za živé a † Marie
9.12. po 17:30 Za † Josefa Jelénka, Robina Zvozila a rodiče Jelénkovy
10.12. út 06:45 Za společenství živého růžence pí Poláškové a Hrdinové
11.12. st 17:30 Za dobrovolníky farního střediska sv. Vavřince
12.12. čt 17:30 Za † Ladislava Horňáka, † rodiče, † bratry a za dar zdraví pro celou rodinu
13.12. 17:30 Za † Marii Ťokovou k 1. výročí úmrtí, † manžela a dar zdraví pro celou rodinu
14.12. so Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
15.12. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Zdenku Mošťkovou, dva † bratry, oba rodiče, celou živou rodinu a duše v očistci
16.12. po 17:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové a Trýskové
17.12. út 06:45 Za dar zdraví papeže Františka (83)
18.12. st 17:30 Za † Evu Dufkovou k nedožitým 80. narozeninám a  rodiče Kožíkovy
19.12. čt 17:30 Za † Cyrila Kuchaře, † manželku, dceru, syna a za dar zdraví a za duše v očistci
20.12. 17:30 Za živé a † zaměstnance závodu Autopal Hluk
21.12. so Mše sv. v Domově pro seniory v 15:00 hod.
22.12. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Na poděkování za 40 a 45 let života s prosbou o milost živé víry a zdraví
23.12. po  —
24.12. út 15:00 Za naše děti
22:30 Za naše rodiny
25.12. st 08:00 Za † kněze naší farnosti
10:30 Za mládež naší farnosti
26.12. čt 08:00 Za zesnulé dárce
10:30 Za † Helenu Turčínkovou, matku a celou živou a † rodinu
27.12. 17:30 Za † Marii Dufkovou k nedož. 90. naroz., za † manžela Tomana, † syna Pavla a duše v očistci
28.12. so Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
29.12. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Václava Dufku k 1. výročí úmrtí, za Ivanu Cetkovskou a Boží ochranu pro živou rodinu
30.12. po 17:30 Za manžely naší farnosti
31.12. út 16:30 Na poděkování za uplynulý rok
1.1. st 08:00 Za dar víry pro naši farnost
10:30 Za veřejné činitele a za dobrodince
2.1. čt 17:30 Za † Antonína Pančíka k jeho nedožitým 100. narozeninám, za dceru Marii a oboje rodiče
3.1. 17:30 Na poděkování za 70 let života, za † manžela a † rodiče
4.1. so 08:00 Za obrácení hříšníků
Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
5.1. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Na poděkování za dar života s prosbou o dar víry a šťastné hodinky smrti a duše v očistci