Bohoslužby

datum den hodina mše svatá
2.1. po 17:30 Za † manžela Jana Dufku, živou a † rodinu Rybnikářovu a Dufkovu
3.1. út  —
4.1. st 17:30 Za živé a † zahrádkáře
5.1. čt 17:30 Za † Marii Dufkovou a celou živou i † rodinu
6.1. 17:30 Za naše rodiny
7.1. so 17:30 Na poděkování za 95 let života, za dar víry a za duše v očistci
8.1. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za Jana Tesaříka, manželku Marii a rodiče z obou stran
9.1. po 17:30 Za společenství živého růžence pí Kadlčíkové
10.1. út  —
11.1. st 17:30 Za † Jana Procházku, manželku, za živou a † rodinu a duše v očistci
12.1. čt 17:30 Na poděkování za všechny přijaté milosti
13.1. 17:30 Za naše rodiny
14.1. so 17:30 Za † Josefa Malinovského, rodiče z obou stran a za živou a † rodinu
15.1. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Jindřicha Mitáčka, manželku a syna i rodiče z obou stran a za celou živou rodinu
16.1. po 17:30 Za společenství živého růžence pí Poláškové
17.1. út  —
18.1. st 17:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové
19.1. čt 17:30 Za † Antonína Masaříka, rodiče Bachanovy a Masaříkovy a duše v očistci
20.1. 17:30 Za naše rodiny
21.1. so 17:30 Za † Josefa Mořického, dvoje † rodiče a za celou živou rodinu
22.1. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Na poděkování za dožití se 70 let života a za živou a † rodinu
23.1. po 17:30 Za † Františka Bachana k nedožitým 80. narozeninám a duše v očistci
24.1. út  —
25.1. st 17:30 Za † Marii Pospíškovou k nedožitým 100. narozeninám, za † manžela a celou živou a † rodinu
26.1. čt 17:30 Za † Marii a Jindřicha Mořické, rodiče z obou stran a duše v očistci
27.1. 17:30 Za naše rodiny
28.1. so 17:30 Za † Antonína Sýkoru, jeho tři † bratry, rodiče Sýkorovy a za celou živou rodinu
29.1. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Na poděkování za dožití se 75 let života a živou a † rodinu
30.1. po 17:30 Za společenství živého růžence pí Hrdinové
31.1. út  —
1.2. st 17:30 Na vlastní úmysl
2.2. čt 17:30 Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání a jejich rodiny
3.2. 17:30 Za naše rodiny
4.2. so 17:30 Za obrácení hříšníků
5.2. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Na poděkování za dožití se 90 let, za † manžela a za dar zdraví pro celou živou rodinu