Bohoslužby

Datum Den Hodina Mše svatá
01. 4. Po 18:30 Za † Marii Němcovou s prosbou o Boží pomoc pro živou rodinu
02. 4. Út
03. 4. St 18:30 Za společenství živého růžence pí Trýskové
04. 4. Čt 18:30 Za společenství živého růžence pí Poláškové
05. 4. 18:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové
06. 4. So 08:00 Za obrácení hříšníků
Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
07. 4. Ne 08:00 Za živé a † farníky
10:30 Za zesnulé dárce
08. 4. Po 18:30 Za společenství živého růžence pí Hrdinové
09. 4. Út
10. 4. St 18:30 Za † Annu Prachařovou, manžela a celou živou i † rodinu
11. 4. Čt 18:30 Za † Jenoféfu a Josefa Rybnikářovy, jejich † rodiče s prosbou o dar zdraví pro Marka
12. 4. 18:30 Za † Jana Pišťka, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro celou živou rodinu
13. 4. So Mše sv. v Domově pro seniory v 15:00 hod.
14. 4. Ne 08:00 Za živé a † farníky
10:30 Za † Jiřího Papalu, † Václava Hodulíka, bratra a sestru a † za rodiče z obou stran
15. 4. Po 18:30 Za † Annu Adamcovou, † dceru, zetě a celou živou a † rodinu
16. 4. Út
17. 4. St 18:30 Za † Antonínu Nemravovou (nedožitých 100 let), † manžela, dceru, snachu a zetě
18. 4. Čt 18:30 Za společenství živého růžence pí Trýskové
19. 4. 18:30 Velkopáteční obřady
20. 4. So 20:00 Za † kněze naší farnosti
21. 4. Ne 08:00 Za živé a † farníky
10:30 Za obnovu našich rodin a za nová kněžská povolání
22. 4. Po 8:00 Za † Jana Kotačku, za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
23. 4. Út
24. 4. St 18:30 Bohoslužba slova
25. 4. Čt 18:30 Za † Marii Pospíškovou, † manžela, † vnuka a Boží požehnání pro živou rodinu
26. 4. 18:30 Za † Kateřinu a Františka Hanáčkovy, za celou živou a † rodinu a duše v očistci
27. 4. So Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
28. 4. Ne 08:00 Za živé a † farníky
10:30 Na poděkování za 50 let manželství, za dar víry a Boží ochranu pro celou živou rodinu
29. 4. Po 18:30 Za † Ludmilu Sovišovou k nedož. 70. naroz. a k 20. výročí úmrtí a za † manžela a dceru
30. 4. Út
01. 5. St 18:30 Za † Františku Libosvárovou, jejího † manžela a vnučku a za duše v očistci
02. 5. Čt 18:30 Za společenství živého růžence pí Poláškové
03. 5. 18:30 Za † Marii Kuchařovou, † manžela, † syna, † dceru, celou živou i † rodinu a duše v očistci
04. 5. So 08:00 Za obrácení hříšníků
Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
05. 5. Ne 08:00 Za živé a † farníky
10:30 Za † rodiče Míškovy a Hanicovy a na poděkování za dar zdraví pro celou živou rodinu