Bohoslužby

datum den hodina mše svatá
5.7. po 18:30 Za dar víry pro naši farnost
6.7. út 18:30 Na vlastní úmysl
7.7. st 18:30 Za † Petra Hejdu, † Františka Sošku, † rodiče a za Boží ochranu pro celou rodinu
8.7. čt 18:30 Za † Antonína Špaňhela, † manželku a za † rodiče z obou stran
9.7. 18:30 Za společenství živého růžence pí Poláškové
10.7. so 18:30 Volný úmysl
11.7. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † bratra Jiřího, sestru Lenku a celou živou a † rodinu
12.7. po 18:30 Za † Josefa Křápka, manželku, dvoje rodiče a za živou i † rodinu
13.7. út 18:30 Za + Marii Hajovou
14.7. st 18:30 Za † Jana Jiřičku, dvě † manželky, za celou † rodinu a duše v očistci
15.7. čt 18:30 Za † rodiče Bachanovy, † dcery Annu a Antonínu, syna Františka, 3 zetě a vnuka Jindru
16.7. 18:30 Za † Jiřího Prajzu a † Antonína Prajzu
17.7. so 18:30 Na vlastní úmysl
18.7. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Antonína a Františku Poláškovy, † syna a za živou a † rodinu
19.7. po 18:30 Za + Antonína a Františku Poláškovy, + syna a duše v očistci
20.7. út 18:30 Za + manžele Kaňůrkovy a jejich + rodiče
21.7. st 18:30 Za † Josefa Prachaře, manželku, 2 syny a celou živou i † rodinu
22.7. čt 18:30 Na úmysl dárce
23.7. 18:30 Na úmysl dárce
24.7. so 18:30 Na úmysl dárce
25.7. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Boženu Jankovou, manžela a celou zemřelou rodinu
26.7. po 18:30 Za živé a † Anny
27.7. út 18:30 Na vlastní úmysl
28.7. st 18:30 Za společenství živého růžence pí Hrdinové
29.7. čt 18:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové
30.7. 18:30 Za společenství živého růžence pí Trýskové
31.7. so 18:30 Za † Petra Poláška, † otce, dvoje † prarodiče, a za dar zdraví a víry pro živé rodiny
1.8. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Marii Mitáčkovou k nedožitým 100. narozeninám za † manžela a za dar víry pro děti a vnuky