Bohoslužby

datum den hodina mše svatá
1.5. po 18:30 Za † rodiče Poláškovy, syna Václava a za živou a † rodinu
2.5. út  —  —
3.5. st 18:30 Za † Marii Křápkovou, † manžela, za dar víry pro živou rodinu a duše v očistci
4.5. čt 18:30 Za † Tomáše Buriana, dvě † manželky, † rodinu a duše v očistci
5.5. 17:30 Za naše rodiny
6.5. so 18:30 Za společenství živého růžence pí Poláškové
7.5. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Na poděkování za 60 let manželství, dar zdraví, † rodiče a ochranu PM pro živou rodinu
8.5. po 18:30 Za † rodiče Kuchařovy, za † syna, dceru a za zdraví pro celou rodinu a duše v očistci
9.5. út  —  —
10.5. st 18:30 Za † P. Pavla Zíbala (†2008)
11.5. čt 18:30 Za † rodiče Burianovy, † syna, † rodiče z obou stran a celou živou i † rodinu
12.5. 17:30 Za naše rodiny
13.5. so  — Mše sv. není – děkanátní pouť Velehrad
14.5. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Viktorii Hanáčkovou, † manžela, 2 † zetě a duše v očistci
15.5. po 18:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní, za † rodinu a Boží ochranu pro živou rodinu
16.5. út  —  —
17.5. st 18:30 Za † Františka Salanci k nedožitým 80. narozeninám, 2 † rodiče, dar víry a zdraví pro celou rodinu
18.5. čt 18:30 Za živé a † včelaře z Hluku a Boršic u Blatnice a za bohatou úrodu
19.5. 17:30 Za naše rodiny
20.5. so 18:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové
21.5. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Josefa Bartoše, dvoje † rodiče, za rodiče Bartoňovy, tři † syny a živou i † rodinu
22.5. po 18:30 Za † Jana Janču k nedožitým 90. narozeninám, za † manželku, rodiče, sourozence a duše v očistci
23.5. út  —  —
24.5. st 18:30 Za † Marii Uhlířovou, za živou a † rodinu Uhlířovu a Vymětalovu
25.5. čt 18:30 Za společenství živého růžence pí Hrdinové
26.5. 17:30 Za společenství živého růžence pí Kadlčíkové
27.5. so 18:30 Za † Marii Malůšovou k nedožitým 90. narozeninám, za živé a † z ročníku 1933 a za duše v očistci
28.5. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání a jejich rodiny
29.5. po 18:30 Za † Františka a Helenu Jelénkovy a za Boží požehnání a dar víry pro celou živou rodinu
30.5. út  —  —
31.5. st 18:30 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za ochranu města Hluku (socha PM nad Hlukem)
1.6. čt  —  —
2.6. 17:30 Za naše rodiny
3.6. so 14:00 Za živé a † sedmdesátníky a osmdesátníky
18:30 Za † Antonína Plačka, jeho rodiče, vnuka Miroslava a za živou rodinu a duše v očistci
4.6. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Helenu Uhlířovou, † manžela a celou živou i † rodinu