Bohoslužby

datum den hodina mše svatá
4.10. po 18:30 Za společenství živého růžence pí Hrdinové
5.10. út 18:30 Na vlastní úmysl
6.10. st 18:30 Za † Máriu, † Barboru, † Ladislava a celú živů rodinu
7.10. čt 18:30 Za † manžela, † syna, † vnuka a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
8.10. 17:30 Na poděkování za 70 let života s prosbou o další pomoc a za živou a † rodinu
9.10. so 18:30 Na vlastní úmysl
10.10. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Františka Salanci,  † rodiče a bratra, za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
11.10. po 18:30 Za † Libuši Hatoňovou, † manžela, dva † syny a celou živou rodinu
12.10. út 18:30 Za † Marii Čížkovou, celou † rodinu a za dar víry pro živou rodinu
13.10. st 18:30 Za † Otakara a Terezii Konečných, † syna, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
14.10. čt 18:30 Za † Františka Jelénka, † manželku, † rodiče a za duše v očistci, na které nikdo nepapatuje
15.10. 17:30 Bohoslužba slova
16.10. so 18:30 Za společenství živého růžence pí Poláškové
17.10. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za zesnulé dárce
18.10. po 18:30 Za dar zdraví pro Marka, Boží ochranu a posilu pro jeho nejbližší
19.10. út 18:30 Na poděkování za dožití se 75 let života, za † manžela, dvoje rodiče a za celou rodinu
20.10. st 18:30 Za † Františka Nemravu, syna Románka a za † rodiče Nemravovy a Kadlčkovy
21.10. čt 18:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové
22.10. 17:30 Za naše rodiny
23.10. so 18:30 Za křesťanské misie a misionáře ve světě
24.10. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Jana Vozára, jeho † otce Jana, † rodiče Hájkovy a Vozárovy a za živou rodinu
25.10. po 18:30 Za společenství živého růžence pí Trýskové
26.10. út 18:30 Za společenství živého růžence pí Hrdinové
27.10. st 18:30 Za † Josefa Kolíska, manželku, dva syny a oboje rodiče
28.10. čt 18:30 Za † Antonínu Nemravovou, manžela, dceru, snachu, zetě, vnučku a duše v očistci
29.10. 17:30 Za † Marii Tesaříkovou, manžela Jana a rodiče z obou stran
30.10. so 18:30 Za † Josefu Štěpánkovou a celou živou a † rodinu
31.10. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové