BOHOSLUŽBY

Datum Den Hodina Mše svatá
06. 8. Po 18:30 Za † Marii a Václava Hájkovy a celou rodinu
07. 8. Út
08. 8. St 18:30 Na úmysl dárce
09. 8. Čt 17:00 Za padlé a oběti válek – Babí hora
10. 8. 18:30 Za mládež naší farnosti
11. 8. So Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
12. 8. Ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Na poděkování Pánu Bohu za mnohá přijatá dobrodiní a za živé i † Vavřince
13. 8. Po 18:30 Za † rodiče Dufkovy a Čechovy a za jejich † rodiče
14. 8. Út
15. 8. St 18:30 Za † Antonii Rybnikářovou, rodiče Tesaříkovy a Rybnikářovy a celou živou rodinu
16. 8. Čt 18:30 Za † Janu Čičelovou, † Františka Pospíška, za dar zdraví a B. ochranu pro živou rodinu
17. 8. 18:30 Za † manžele Kopuncovy a Proklovy a za jejich † rodiče
18. 8. So Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
19. 8. Ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Antonínu Mitáčkovou, manžela a syna s prosbou o B. ochranu pro živou i † rodinu
20. 8. Po 18:30 Za † Annu Jelénkovou, † manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci
21. 8. Út
22. 8. St 18:30 Na vlastní úmysl
23. 8. Čt 18:30 Za † Annu Kalabusovou, jejiho † manžela, dva syny, vnuka a za celou živou rodinu
24. 8. 18:30 Za společenství živého růžence pí Poláškové
25. 8. So 11:00 Svatební mše sv.
Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
26. 8. Ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
27. 8. Po 18:30 Na poděkování za 70 let života, 45 let společného života a Boží ochranu pro živou rodinu
28. 8. Út
29. 8. St 18:30 Za společenství živého růžence pí Hrdinové
30. 8. Čt 18:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové
31. 8. 18:30 Za společenství živého růžence pí Trýskové
01. 9. So
02. 9. Ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Na poděkování za 30 let manželství, za živou  a † rodinu a duše v očistci