Bohoslužby

datum den hodina mše svatá
3.2. po 17:30 Za † Antonínu Štěfaníkovou a za živé i † ročníku 1928 a duše v očistci
4.2. út
5.2. st 17:30 Za zesnulé dárce
6.2. čt 17:30 Za † rodiče a prarodiče i celou † rodinu
7.2. 17:30 Za dar zdraví, Boží ochranu a dar víry pro celou rodinu a za † rodiče, bratra a sestru
8.2. so Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
9.2. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Jindřicha Mitáčka, manželku, jejich syna s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu
10.2. po 17:30 Za naše nemocné
11.2. út
12.2. st 17:30 Za † Jana Blahu, za † rodiče, za dar zdraví a za duše v očistci
13.2. čt 17:30 Za † Františku a Ludvíka Bachanovy, † Ludvíka Kadlčka, † syna a † rodinu Bachanovu
14.2. 17:30 Za † rodiče Mošťkovy, 2† syny, dceru, zetě, vnuka a celou živou i † rodinu a duše v očistci
15.2. so Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
16.2. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za zesnulé dárce
17.2. po 17:30 Za společenství živého růžence pí Poláškové
18.2. út
19.2. st 17:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové
20.2. čt 17:30 Za společenství živého růžence pí Hrdinové
21.2. 17:30 Za společenství živého růžence pí Trýskové
22.2. so Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
23.2. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Jana a Žofii Procházkovy, za živou a † rodinu a duše v očistci
24.2. po 17:30 Za † Růženu Pospíškovou a † z ročníku 1931
25.2. út
26.2. st 17:30 Volný úmysl
27.2. čt 17:30 Za † Antonína Sýkoru, jeho 2 bratry, † rodiče z obou stran a za celou živou rodinu
28.2. 17:30 Za † rodiče, † manžela, celou † rodinu a duše v očistci
29.2. so Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
1.3. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Annu Malagovou, jejího manžela, rodiče z obou stran a dva bratry