BOHOSLUŽBY

Datum Den Hodina Mše svatá
02. 10. Po 18:30 Za † Marii Tesaříkovou, manžela Jana Tesaříka a rodiče z obou stranu
03. 10. Út
04. 10. St
05. 10. Čt 18:30 Za † Rostislava Báču, rodiče Báčovy a za Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu
06. 10. 18:30 Za † Antonínu Říhovou, manžela, 2 syny, rodiče a za Boží ochranu pro živou rodinu
07. 10. So 8:00 Mariánská sobota
Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
08. 10. Ne 8:00 Za živé a † farníky
10:30 Za † Milenu Němcovou, jejího zetě Jiřího, za B. požehnání a ochranu P. Marie pro rodinu
09. 10. Po 18:30 Za † Františka Špaňhela, celou † rodinu, za dar víry a Boží ochranu pro živou rodinu
10. 10. Út
11. 10. St 18:30 Za † Františka Pospíška, † manželku Marii a za rodiče Pospíškovy a Dufkovy
12. 10. Čt 18:30 Za † Marii Němcovou a za Boží ochranu pro celou živou rodinu
13. 10. 18:30 Za † Marii Bachánkovou, manžela, syna a za dar zdraví pro celou rodinu
14. 10. So Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
15. 10. Ne 8:00 Za živé a † farníky
10:30 Za † Josefa Svítka, za rodinu Pišťkovu a za celou živou i † rodinu
16. 10. Po 18:30 Za † Františka Křápka, bratra Bohuslava a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
17. 10. Út
18. 10. St 18:30 Za † Marii Poláškovou, † rodiče, † bratra a za duše v očistci
19. 10. Čt 18:30 Za † Marii Kupcovou a Boží ochranu pro celou rodinu
20. 10. 18:30 Za † Marii Říhovou a Boží požehnání pro živou rodinu
21. 10. So Mše sv. v Domově pro seniory v 10:00 hod.
22. 10. Ne 8:00 Za živé a † farníky
10:30 Za misijní díla ve světě a misionáře
23. 10. Po 18:30 Za společenství živého růžence pí Hrdinové
24. 10. Út
25. 10. St 18:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové
26. 10. Čt 18:30 Za společenství živého růžence pí Poláškové
27. 10. 18:30 Za Václava Štefaníka, † rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
28. 10. So Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
29. 10. Ne 8:00 Za živé a † farníky
10:30 Za † Františku Nemravovou, syna Románka, dceru, † rodiče Nemravovy a Ant. Kadlčka
30. 10. Po 17:30 Za společenství živého růžence pí Trýskové
31. 10. Út
01. 11. St 17:30 Za † prarodiče z obou stran, † rodiče Pospíškovy, † Milenu Čechovskou a živou rodinu
02. 11. Čt 8:00 Na úmysl Svatého otce
17:30 Za všechny věrné zemřelé
03. 11. 17:30 Za † Sylvu Říhovou, manžela, syna a rodiče
04. 11. So 8:00 Mariánská sobota
Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
05. 11. Ne 8:00 Za živé a † farníky
10:30 Za † Antonína Uhlíře, manželku a živou i † rodinu