Bohoslužby

Datum Den Hodina Mše svatá
3.6. po 18:30 Za společenství živého růžence pí Poláškové
4.6. út
5.6. st 18:30 Za společenství živého růžence pí Hrdinové
6.6. čt 18:30 Za živé a † spolužáky z ročníku 1940
7.6. 18:30 Za † Helenu Uhlířovou a za živou rodinu
8.6. so 14:00 Za živé a † pětasedmdesátníky
Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
9.6. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Františku Poláškovou, Antonína Poláška a živou rodinu
10.6. po 18:30 Za † Antonína Masaříka (k nedož. 95. naroz.), za dvoje rodiče a celou živou i † rodinu
11.6. út
12.6. st 18:30 Za živé a † Antoníny a Antonie
13.6. čt Mše sv. v 18:30 hodin není – Domácí pouť u sv. Antonínka!
14.6. 18:30 Za † Františka Jelénka, manželku, rodiče Jelénkovy a Dufkovy a duše v očistci
15.6. so Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
16.6. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
17.6. po 18:30 Na poděkování PB za 50 let života a za dar víry a Boží požehnání pro celou rodinu
18.6. út
19.6. st 18:30 Za † Annu Zemkovou, její rodiče a za dar zdraví pro celou živou rodinu
20.6. čt 18:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové
21.6. 18:30 Za † prarodiče z obou stran, † rodiče Pospíškovy, † Milenu Čechovou a živou rodinu
22.6. so 13:00 Za živé a † osmdesátníky a pětaosmdesátníky, spolužáky a jejich rodiny
Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
23.6. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:00 Za † Annu Málkovou k nedožitým 70. naroz., za † bratry Josefa a Františka a † rodiče
24.6. po 18:30 Za † Vladimíra Dominika a jeho rodiče
25.6. út
26.6. st
27.6. čt 18:30 Za † Antonína Míška (nedož. 105. nar.) za rodiče, za dar zdraví a B. ochranu pro celou rodinu
28.6. 17:00 Na poděkování Pánu Bohu na závěr školního roku
29.6. so 8:00 Za společenství živého růžence pí Trýskové
Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
30.6. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Ludmilu Sovišovou, † rodiče z obou stran a dar zdraví pro celou živou rodinu