Bohoslužby

datum den hodina mše svatá
5.10. po 18:30 Za živé a † z ročníku 1941 a jejich rodiny
6.10. út
7.10. st 18:30 Za † Barboru Kasášovou (k nedožitým 80. narozeninám), † manžela Ladislava (k nedožitým 90. narozeninám) a Marii Němcovou
8.10. čt 18:30 Za + Františka Špaňhela, dvoje + rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
9.10. 18:30 Za Marii Strakovou
10.10. so Mše sv. v Domově pro seniory až do odvolání nejsou určeny pro veřejnost
11.10. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † rodiče Marii a Antonína Podlasovy, † Jana Štefaníka, jejich rodiče a duše v očistci
18:30 Na úmysl dárce
12.10. po 18:30 Na poděkování za 30 let manželství a za přijatá dobrodiní
13.10. út
14.10. st 18:30 Za † Františka Jelénka, † manželku, † rodiče Jelénkovy a Dufkovy a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
15.10. čt 18:30 Za † Františka Pospíška (k nedožitým 100. narozeninám), za † manželku (k nedožitým 95. narozeninám) a 2 † rodiče
16.10. 18:30 Za živé a zemřelé spolužáky a jejich rodiny z ročníku 1950
17.10. so Mše sv. v Domově pro seniory až do odvolání nejsou určeny pro veřejnost
18.10. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za křesťanské misie a misionáře ve světě
18:30 Za společenství živého růžence pí Poláškové
19.10. po 18:30 Za + Marii Kupcovou, + zetě a duše v očistci
20.10. út
21.10. st 18:30 Za Annu Prachařovou a manžela, za rodiče z obou stran a živou rodinu
22.10. čt 18:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové
23.10. 18:30 Na poděkování za Boží ochranu a přijatá dobrodiní a za živou a † rodinu
24.10. so Mše sv. v Domově pro seniory až do odvolání nejsou určeny pro veřejnost
25.10. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Helenu Uhlířovou, za živou rodinu a za duše v očistci
26.10. po 17:30 Za + Františka Matušku k nedožitým 75. narozeninám, dvoje + rodiče, + sestru a zdraví pro živou rodinu
27.10. út 17:30 Za společenství živého růžence pí Trýskové
28.10. st 17:30 Za † Jiřího Poláška k jeho nedožitým 40. narozeninám a za živou i † rodinu
29.10. čt 17:30 Za † Marii Tesaříkovou, manžela Jana a za rodiče z obou stran
30.10. 17:30 Za † Antonínu Štěfaníkovou, † manžela, 2 † rodiče a dar zdraví pro celou živou rodinu
31.10. so Mše sv. v Domově pro seniory až do odvolání nejsou určeny pro veřejnost
1.11. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za společenství živého růžence pí Hrdinové