Bohoslužby

datum den hodina mše svatá
7.10. po 18:30 Za † Marii Němcovou s prosbou o dar zdraví a Boží pomoc pro živou rodinu
8.10. út
9.10. st 18:30 Za † Pavla Rybnikáře
10.10. čt 18:30 Za † Václava Štěfaníka, za † rodiče z obou stran a za dar zdraví pro celou živou rodinu
11.10. 18:30 Za † Antonína Mitáčka ( k nedož. 90. naroz.) a celou živou rodinu
12.10. so 13:00 Za celou živou i † rodinu Konečnou, Sovišovu, Pospíškovu a Ťokovu
Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
13.10. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Marii Podlasovou, † manžela Antonína, oboje rodiče a dar zdraví pro celou rodinu
14.10. po 18:30 Za † Františka Jelénka, † manželku, † rodiče z obou stran a duše v očistci
15.10. út
16.10. st 18:30 Za celou rodinu Ryškovou, za † Marii Čížkovou, † Jiřího Ryšku, † Irenu
17.10. čt 18:30 Za společenství živého růžence pí Hrdinové
18.10. 18:30 Za ročník 1968 a 1969 a jejich rodiny
19.10. so Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
20.10. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za křesťanské misie a misionáře ve světě
21.10. po 18:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové
22.10. út
23.10. st 18:30 Za rodinu Mitáčkovu
24.10. čt 18:30 Za společenství živého růžence pí Trýskové
25.10. 18:30 Za společenství živého růžence pí Poláškové
26.10. so Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
27.10. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Marii Vackovou, manžela, bratra, rodiče Šimčíkovy a za dar zdraví pro celou rodinu
28.10. po 17:30 Za † Jiřího Poláška a za dar zdraví
29.10. út
30.10. st 17:30 Za † Marii Tesaříkovou, manžela Jana a † rodiče z obou stran
31.10. čt 17:30 Za † Antonínu Nemravovou, † manžela, dceru, snachu, vnučku a duše v očistci
1.11. 17:30 Za obrácení hříšníků
2.11. so 08:00 Na úmysl Svatého otce
Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
17:30 Za všechny věrné zemřelé
3.11. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Antonína Jelénka k nedož. 90. naroz., za dar zdraví a rodinu Fuskovu a Babčanovu