Bohoslužby

datum den hodina mše svatá
5.4. po 8:00 Za naše rodiny a za nová kněžská povolání
18:30 Na vlastní úmysl
6.4. út 18:30 Na vlastní úmysl
7.4. st 18:30 Za † rodiče Němcovy a Boží ochranu pro živou rodinu
8.4. čt 18:30 Na poděkování za dožití se 75 let s prosbou o dar zdraví pro celou živou rodinu
9.4. 17:30 Za naše rodiny
10.4. so 18:30 Za † paní učitelku Marii Šťastnou a za všechny † učitele hlucké školy
11.4. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Cyrila Kuchaře, manželku, syna, dceru a celou živou i † rodinu a duše v očistci
18:30 Na vlastní úmysl
12.4. po 18:30 Za společenství živého růžence pí Poláškové
13.4. út 18:30 Za + rodiče, prarodiče a + manžela
14.4. st 18:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové
15.4. čt 18:30 Za společenství živého růžence pí Hrdinové
16.4. 17:30 Za zemřelou Jenoféfu a Josefa Rybnikářovy a  jejich rodiče, s prosbou o dar zdraví pro Marka
17.4. so 18:30 Volný úmysl
18.4. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † rodiče Annu a Jana Sovišovy, a za dar zdraví pro živou rodinu
18:30 Na vlastní úmysl
19.4. po 18:30 Za společenství živého růžence pí Trýskové
20.4. út 18:30 Na poděkování za 75 let života, za 2 + rodiče, za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
21.4. st 18:30 Za † Jana Píšťka, 2 † rodiče a za dar zdraví pro živou rodinu
22.4. čt 18:30 Za † Kateřinu a Františka Hanáčkovy, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
23.4. 17:30 Za † rodiče Mošťkovy, 2 syny, dceru, zetě, dva vnuky a celou živou a † rodinu
24.4. so 18:30 Za † Jiřího Poláška, živou rodinu a za duše v očistci
25.4. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za manžele Uhlířovy, na poděkování za 45 let manželství, za všechny dary a milosti
18:30 Na vlastní úmysl
26.4. po 18:30 Za + rodiče Mošťkovy, 2 syny, dceru, zetě, dva vnuky a celou živou a + rodinu
27.4. út 18:30 Za + Marii a Jaroslava Huspeninovy a za dar zdraví pro celou rodinu
28.4. st 18:30 Za † Jana Kotačku, † Antonínu Tomáškovou a † manžela, za † rodiče a celou rodinu
29.4. čt 18:30 Volný úmysl
30.4. 17:30 Za † Františka Turčínka ( k nedožitým 65. narozeninám), za živou i † rodinu
1.5. so 18:30 Za obrácení hříšníků
2.5. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † sestry Josefu, Annu a Marii a za celou živou a † rodinu
18:30 Na vlastní úmysl