Bohoslužby

datum den hodina mše svatá
6.6. po 18:30 Za živé a † z ročníku 1941 a jejich rodiny
7.6. út
8.6. st 18:30 Za † Marii Hajovou, její rodiče, prarodiče a celou živou rodinu
9.6. čt 18:30 Za † Marii Němcovou a † rodiče Kasášovy
10.6. 17:30 Za společenství živého růžence pí Hrdinové
11.6. so 18:30 Za † Antonína Uhlíře, rodiče z obou stran a za dar zdraví pro celou živou rodinu
12.6. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za živé a † Antoníny a Antonie
15:30 Farní mše sv. na sv. Antonínku
13.6. po  — Mše sv. není – Domácí pouť u sv. Antonína!
14.6. út
15.6. st 18:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové
16.6. čt 18:30 Na poděkování za 60 let života a za živou i + rodinu
17.6. 17:30 Za naše rodiny
18.6. so 18:30 Za † Marii Podlasovou (k nedožitým 75. narozeninám), † manžela, 2 † rodiče a celou živou rodinu
19.6. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
 — Mše sv. v 10.30 hodin není!!! – Hlavní pouť u sv. Antonína!
20.6. po 18:30 Za † Annu Zemkovou, † rodiče a za dar zdraví pro celou rodinu
21.6. út
22.6. st 18:30 Za † Marii Kolkovou, † manžela, 2 † rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
23.6. čt 18:30 Za † bratra Pavla, celou † rodinu a za dar víry pro živou rodinu
24.6. 17:30 Na poděkování Pánu Bohu na závěr školního roku
25.6. so 18:30 Za † syna, jeho † otce, dvoje † prarodiče a za duše v očistci
26.6. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání a jejich rodiny
27.6. po 18:30 Za † Pavla Míška k nedožitým 75. narozeninám s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
28.6. út
29.6. st 18:30 Za společenství živého růžence pí Kadlčíkové
30.6. čt 18:30 Za živé a † krále a jejich doprovod
1.7. 18:30 Za všechny živé a zemřelé, kteří se starali a starají o čistotu a výzdobu kostela
2.7. so 18:30 Za obrácení hříšníků
3.7. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
 — Mše sv. v 10:30 není!!! – Jízda králů