BOHOSLUŽBY

Datum Den Hodina Mše svatá
02. 4. Po 8:00 Za společenství živého růžence pí Trýskové
10:30 Za vyslyšení proseb z postní aktivity
03. 4. Út
04. 4. St 18:30 Za † Marii Mitáčkovou a za celou živou i † rodinu
05. 4. Čt 18:30 Na poděkování za dožití se 80 let života, za † manžela a Boží ochranu pro živou rodinu
06. 4. 18:30 Za † Petra Hejdu, † rodiče z obou stran a celou živou rodinu
07. 4. So 8:00 Mše sv. za obrácení hříšníků
Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
08. 4. Ne 8:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † rodiče Karla a Marii Ondrovy a rodiče Štěpána a Terezii Pospíškovy
09. 4. Po 18:30 Za † Věru Jelénkovou, † manžela, † syna, 2† rodiče a za Boží ochranu pro celou rodinu
10. 4. Út
11. 4. St 18:30 Za společenství živého růžence pí Poláškové
12. 4. Čt 18:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové
13. 4. 18:30 Za † Františka Matušku, spolužáky z ročníku 1946 a Boží ochranu pro jejich rodiny
14. 4. So Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
15. 4. Ne 8:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Marii Schenkovou, za rodinu Keclíkovu, Schenkovu a Detkovu
16. 4. Po 18:30 Za † Josefa Guricu, živou i † rodinu a duše v očistci
17. 4. Út
18. 4. St 18:30 Za † Jenoféfu a Josefa Rybnikářovy, jejich rodiče, s prosbou o dar zdraví pro Marka
19. 4. Čt 18:30 Za † Helenu a Františka Jelénkovy, za dar zdraví a B. ochranu pro celou živou rodinu
20. 4. 18:30 Za † Františka Šrahůlka, dvoje † rodiče a za Boží ochranu pro živou rodinu
21. 4. So Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
22. 4. Ne 8:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Bertu Puškašovou, její dva manžely, dceru, dva syny, zetě a živou rodinu
23. 4. Po 18:30 Za společenství živého růžence pí Hrdinové
24. 4. Út
25. 4. St 18:30 Za společenství živého růžence pí Trýskové
26. 4. Čt 18:30 Za † Antonína Šimčíka k nedožitým 90. narozeninám, syna a Boží ochranu pro živou rodinu
27. 4. 18:30 Za † Jana Kotačku, za dar zdraví a Boží požehnání
28. 4. So 11:00 Svatební mše sv.
Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
29. 4. Ne 8:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Na poděkování za 45 let manželství, za † rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
30. 4. Po 18:30 Za společenství živého růžence pí Poláškové
01. 5. Út 18:30 Na vlastní úmysl
02. 5. St 18:30 Za † Františku Libosvárovou, † manžela, vnučku a za B. ochranu pro celou živou rodinu
03. 5. Čt 18:30 Za bohoslovce našeho kněžského semináře
04. 5. 18:30 Za † rodiče Kuchařovy, † syna a dceru a za dar zdraví a ochranu Panny Marie
05. 5. So 8:00 Mše sv. za obrácení hříšníků
11:00 Na poděkování za 70 let života a za živou i zemřelou rodinu
Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
06. 5. Ne 8:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † P. Pavla Zíbala (k 10. výročí úmrtí), rodiče  a duše v očistci