BOHOSLUŽBY

Datum Den Hodina Mše svatá
31. 7. Po 18:30 Za společenství živého růžence pí Trýskové
01. 8. Út    
02. 8. St 18:30 Za † Antonínu Mitáčkovou, jejího syna, manžela a Boží ochranu pro celou živou rodinu
03. 8. Čt 18:30 Na poděkování za 65 let života, za † Františka Malagu, syna a celou živou i † rodinu
04. 8. 18:30 Na poděkování za 80 let života, 2 † rodiče a Boží ochranu pro celou živou rodinu
05. 8. So   Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
06. 8. Ne 8:00 Za živé a † farníky
10:30 Za † Justinu Křivákovou, † vnučku, † rodiče Malůšovy, celou † rodinu a za živou rodinu
07. 8. Po 18:30 Na poděkování za obdržené milosti s prosbou o další Boží pomoc a ochranu
08. 8. Út    
09. 8. St 18:30 Za † Jindřicha a Marii Mořické, rodiče z obou stran a duše v očistci
10. 8. Čt 18:30 Za mládež naší farnosti
11. 8.   Za oběti válek – Babí hora v 17:00
12. 8. So   Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
13. 8. Ne 8:00 Za živé a † farníky
10:30 Na poděkování Pánu Bohu za mnohá přijatá dobrodiní a za živé i † Vavřince
14. 8. Po    
15. 8. Út 18:30 Za společenství živého růžence pí Poláškové
16. 8. St 18:30 Volný úmysl
17. 8. Čt 18:30 Volný úmysl
18. 8. 18:30 Za společenství živého růžence pí Hrdinové
19. 8. So   Mše sv. v Domově pro seniory v 10:00 hod.
20. 8. Ne 8:00 Za živé a † farníky
10:30 Za živou a zemřelou rodinu Kremrovu
21. 8. Po 18:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové
22. 8. Út    
23. 8. St 18:30 Za dvoje † rodiče, dva † bratry a za Boží ochranu pro celou živou rodinu
24. 8. Čt 18:30 Za † rodiče Emílii a Josefa Prajzovy a Boží ochranu pro celou rodinu
25. 8. 18:30 Za společenství živého růžence pí Trýskové
26. 8. So   Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
27. 8. Ne 8:00 Za živé a † farníky
   —
28. 8. Po 18:30 Na vlastní úmysl
29. 8. Út    
30. 8. St 18:30 Na vlastní úmysl
31. 8. Čt 18:30 Na vlastní úmysl
01. 9. 18:30 Za školní děti na začátku školního roku
02. 9. So 14:00 Za osmdesátníky z ročníku 1937
  Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
03. 9. Ne 8:00 Za živé a † farníky
10:30 Volný úmysl