Bohoslužby

datum den hodina mše svatá
5.8. po 18:30 Na dobrý úmysl
6.8. út
7.8. st 18:30 Za † Miladu Silnou, za živou a † rodinu a za duše v očistci
8.8. čt 18:30 Za † Jana Dominika (k nedož. 100 let naroz. a 20 let úmrtí) za 2† manželky a celou rodinu
9.8. Za padlé a oběti válek – Babí hora v 17:00 hodin
10.8. so 18:30 Za mládež naší farnosti (mše sv. v Domově pro seniory není)
11.8. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Na poděkování za mnohá přijatá dobrodiní a za živé i † Vavřince
12.8. po 18:30 Za † Marii Míškovou (nedož. 100. naroz.), za rodiče, za dar zdraví a ochranu pro celou rodinu
13.8. út
14.8. st 18:30 Za † rodiče Bachanovy, dceru Annu a Antonínu, syna Františka, 3 zetě a vnuka Jindřicha
15.8. čt 18:30 Za dar zdraví, víry a Boží požehnání pro rodinu Rybnikářovu
16.8. 18:30 Za † Františku Kuřinovou, † sourozence, rodiče z obou stran a za celou živou rodinu
17.8. so Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
18.8. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 1. Za živou a zemřelou rodinu Kremrovu   2. Na poděkování za dožití se 85 let a celou rodinu
19.8. po 18:30 Za † Františka Křápka, za celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
20.8. út
21.8. st 18:30 Za † Antonínu Mitáčkovou, manžela a syna s prosbou o dar zdraví pro celou živou rodinu
22.8. čt 18:30 Za † rodiče Emílii a Josefa Prajzovy a za celou živou i † rodinu
23.8. 18:30 Za † Annu Jelénkovou, † manžela, † rodiče z obou stran a duše v očistci
24.8. so 15:30 Mše sv. v Domově pro seniory
25.8. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
Mše sv. v 10.30 hodin není!!!
26.8. po 18:30 Za společenství živého růžence pí Poláškové
27.8. út
28.8. st 18:30 Za společenství živého růžence pí Hrdinové
29.8. čt 18:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové
30.8. 18:30 Za společenství živého růžence pí Trýskové
31.8. so 15:30 Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
1.9. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za Jana Štefaníka k nedož. 90. narozeninám, za oboje rodiče a za živou rodinu