BOHOSLUŽBY

Datum Den Hodina Mše svatá
01. 5. Po 18:30 Za † Františku Libosvárovou, jejího † manžela, vnučku a Boží ochranu pro celou rodinu
02. 5. Út    
03. 5. St 18:30 Na poděkování za přijaté milosti s prosbou o ochranu živé rodiny
04. 5. Čt 18:30 Za † Františka Kováře, za živou a † rodinu a za duše v očistci
05. 5. 18:30 Za † rodiče Kuchařovy, † syna, dceru a duše v očistci
06. 5. So   Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
07. 5. Ne 8:00 Za živé a † farníky
10:30 Za † Viktorii Hanáčkovou, † manžela Jana a Boží ochranu pro celou živou rodinu
08. 5. Po 18:30 Na poděkování za 86 let života, za † manžela, za celou rodinu a duše v očistci
09. 5. Út    
10. 5. St 18:30 Za Antonína Míška, † manželku a za duše v očistci
11. 5. Čt 18:30 Za † Marii Nemravovou, † manžela, dceru Jarušku, syna Františka a vnuka Románka
12. 5. 18:30 Za † Helenu a Františka Jelénkovy, za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
13. 5. So   Mše sv. v Domově pro seniory v 10:00 hod.
13:00 Ke cti PM Fatimské se křtem
14. 5. Ne 8:00 Za živé a † farníky
10:30 Za † Josefa Bartoše, za 2 † rodiče, za rodiče Bartoňovy, tři syny a živou i † rodinu
15. 5. Po 8:00 Za † Františka Šimčíka, rodiče Šimčíkovy a Šuránkovy a B. ochranu pro celou rodinu
16. 5. Út    
17. 5. St 18:30 Za společenství živého růžence pí Poláškové
18. 5. Čt 18:30 Za † Marii Míškovou, za rodiče Krápkovy a Míškovy, za B. ochranu pro celou rodinu
19. 5. 18:30 Na poděkování za úrodný rok a za dar zdraví pro včelaře
20. 5. So   Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
21. 5. Ne 8:00 Za živé a † farníky
10:30 Za † Vojtěcha Huspeninu, rodiče Juřičkovy a Huspeninovy, za nemocnou a celou ž. rodinu
22. 5. Po 18:30 Za společenství živého růžence pí Hrdinové
23. 5. Út    
24. 5. St 18:30 Za společenství živého růžence pí Trýskové
25. 5. Čt 18:30 Za † Antonínu Rybnikářovou k nedož. 80. naroz., za rodiče Tesaříkovy a Rybnikářovy
26. 5. 18:30 Za Františka Hájka, Josefa Mitáčka, za rodiče a ochranu P. Marie pro celou živou rodinu
27. 5. So   Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
28. 5. Ne 8:00 Za živé a † farníky
10:30 Na poděkování za 75 let života a † rodiče
29. 5. Po 8:00 Na poděkování za 85 let života s prosbou o další ochranu a za celou živou a † rodinu
30. 5. Út    
31. 5. St 18:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové
01. 6. Čt 18:30 Za † Františka Mitáčka, † manželku Marii a za Boží ochranu pro celou rodinu
02. 6. 18:30 Na poděkování za 70 let života, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
03. 6. So   Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
04. 6. Ne 8:00 Za živé a † farníky
10:30 Za děti, které poprvé přistupují ke svatému přijímání a jejich rodiny