Bohoslužby

datum den hodina mše svatá
6.7. po  —
7.7. út  —
8.7. st 18:30 Za hlucké ženy, které nežištně šily roušky
9.7. čt 18:30 Na vlastní úmysl
10.7. 18:30 Na poděkování za 70 let života, za † rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
11.7. so Mše sv. v Domově pro seniory není!
12.7. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Na poděkování za 90 a 70 let života a celou živou rodinu
13.7. po  —
14.7. út  —
15.7. st 18:30 Za společenství živého růžence pí Poláškové
16.7. čt 18:30 Na vlastní úmysl
17.7. 18:30 Za † Antonína Plačka, manželku Marii, syna, vnuka a Boží ochranu pro celou rodinu
18.7. so Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
19.7. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Jana Píšťka, dvoje † rodiče a za Boží ochranu pro živou rodinu
20.7. po 18:30 Za † Jaroslava Rybnikáře, jeho bratra, švagra rodiče Rybnikářovy, Bachanovy a živou rodinu
21.7. út  —
22.7. st 18:30 Za společenství živého růžence pí Trýskové
23.7. čt 18:30 Za společenství živého růžence pí Hrdinové
24.7. 18:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové
25.7. so Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
26.7. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za živé a † Anny
27.7. po 18:30 Za † Jana Poláška (k nedož. 100. naroz.), † manželku a za dar zdraví pro celou rodinu
28.7. út  —
29.7. st 18:30 Za † Boženu Jankovou, manžela a 2 † rodiče a celou † rodinu
30.7. čt 18:30 Na vlastní úmysl
31.7. 18:30 Za † Františka Míška (k nedož. 100 naroz.), za † manželku Hedviku a živou i † rodinu
1.8. so 8:00 Za obrácení hříšníků
Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
2.8. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Annu a Vavřince Vávrovy, jejich † děti, za † sourozence a jejich rodiny