BOHOSLUŽBY

Datum Den Hodina Mše svatá
03. 12. Po 17:30 Za † Alenu Šimčíkovou, † rodiče a celou živou a † rodinu
04. 12. Út 6:45 Za dobrovolníky farního střediska sv. Vavřince
05. 12. St 17:30 Za † Annu Klaudovou, za živé a zemřelé z ročníku 1933 a jejich rodiny
06. 12. Čt 17:30 Za † Jiřinu Križalkovičovou a manžela Štefana
07. 12. 17:30 Za † Františka a Viktorii Šrahůlkovy, † syna, za Boží požehnání pro živou rodinu a duše v očistci
08. 12. So 6:45 Za živé a † Marie
Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
09. 12. Ne 08:00 Za živé a † farníky
10:30 Za † Antonína Poláška, manželku, vnuka Jiřího, Boží požehnání pro živou rodinu a duše v očistci
10. 12. Po 17:30 Za † Františka Říhu, manželku, syna a dvoje rodiče
11. 12. Út 6:45 Za společenství živého růžence pí Poláškové
12. 12. St 17:30 Za † Ladislava Horňáka, † rodiče z obou stran, † bratry a za duše v očistci
13. 12. Čt 17:30 Za † Miloše Míška, † manželku, † syny a za duše v očistci
14. 12. 17:30 Za † Jana Bachánka k nedožitým 60. narozeninám a Boží ochranu pro celou rodinu
15. 12. So 6:45 Za † rodiče Plačkovy, jejich syna, vnuka a celou živou rodinu
Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
16. 12. Ne 08:00 Za živé a † farníky
10:30 Za † Jindřichy Mitáčkovy, manželku a matku s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu
17. 12. Po 17:30 Za dar zdraví papeže Františka (82)
18. 12. Út 6:45 Za společenství živého růžence pí Hrdinové
19. 12. St 17:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové
20. 12. Čt 17:30 Za † Marii Roštípilovou a manžela
21. 12. 17:30 Za † rodiče Kuchařovy, jejich † rodiče, syna, dceru a celou živou a † rodinu
22. 12. So 6:45 Za společenství živého růžence pí Trýskové
Mše sv. v Domově pro seniory v 15:00 hod.
23. 12. Ne 08:00 Za živé a † farníky
10:30 Za † Zdenku Mošťkovou, její † rodiče, oba † bratry, celou živou rodinu a duše v očistci
24. 12. Po 15:00 Za naše děti
22:30 Za naše rodiny
25. 12. Út 08:00 Za † kněze naší farnosti
10:30 Za mládež naší farnosti
26. 12. St 08:00 Za zesnulé dárce
10:30 Za † Helenu Turčínkovou, matku a celou živou a † rodinu
27. 11. Čt 17:30 Za živé a † zahrádkáře
28. 11. 17:30 Za živé a † zaměstnance závodu Autopal Hluk
29. 11. So Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
30. 11. Ne 08:00 Za živé a † farníky
10:30 Za manžely naší farnosti
31. 12. Po 17:30 Na poděkování za uplynulý rok
01. 01. Út 08:00 Za dar víry pro naši farnost
10:30 Za veřejné činitele a za dobrodince
02. 01. St 17:30 Za † Josefa Říhu a celou † rodinu Říhovu
03. 01. Čt 17:30 Za zemřelého manžela Jana Dufku a živou a zemřelou rodinu Rybnikářovu a Dufkovu
04. 01. 17:30 Za koledníky Tříkrálové sbírky
05. 01. So 08:00 Za obrácení hříšníků
Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
06. 01. Ne 08:00 Za živé a † farníky
10:30 Za † Jana Moroze, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro celou živou rodinu