Bohoslužby

datum den hodina mše svatá
6.1. po 17:30 Za koledníky Tříkrálové sbírky
7.1. út
8.1. st 17:30 Za † Jana Tesaříka, manželku Marii a rodiče z obou stran
9.1. čt 17:30 Za † Františka Pravdíka k jeho nedožitým 90. narozeninám, za † rodiče a živou rodinu
10.1. 17:30 Za † Annu a Miroslava Minaříkovy a celou živou a † rodinu
11.1. so Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
12.1. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za rodiny dětí, které byly v minulém roce pokřtěny
13.1. po 17:30 Za živé a † zahrádkáře
14.1. út
15.1. st 17:30 Za společenství živého růžence pí Poláškové
16.1. čt 17:30 Za † Antonína Uhlíře, manželku a živou i † rodinu
17.1. 17:30 Za † Antonína Masaříka, rodiče z obou stran a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
18.1. so Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
19.1. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Marii Konečnou (nedož. 100 let), † Jakuba Konečného, živou i † rodinu z obou stran
20.1. po 17:30 Za † Františka Malůše, † rodiče z obou stran a za dar zdraví pro celou rodinu
21.1. út
22.1. st 17:30 Za Miroslava Křiváka, celou † rodinu a Boží požehnání pro živou rodinu
23.1. čt 17:30 Za společenství živého růžence pí Hrdinové
24.1. 17:30 Za † Josefa Mořického, † rodiče z obou stran a za dar zdraví pro celou živou rodinu
25.1. so Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
26.1. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za † Matěje a Věru Jelénkovy, † syna, † rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
27.1. po 17:30 Za † Marii Mořickou k nedož. 90. letům, za † manžela Jindřicha a rodiče z obou stran
28.1. út
29.1. st 17:30 Za † Marii Nemravovou, manžela, dceru Jarušku, syna Františka a vnuka Románka
30.1. čt 17:30 Za společenství živého růžence pí Pavelkové
31.1. 17:30 Za společenství živého růžence pí Trýskové
1.2. so 08:00 Za obrácení hříšníků
Mše sv. v Domově pro seniory v 15:30 hod.
2.2. ne 08:00 Za živé a zemřelé farníky
10:30 Za děti, které letos poprvé přistoupí ke svatému přijímání a jejich rodiny