Historie kostela

Chrám sv. Vavřince v Hluku

Chrám sv. Vavřince v Hluku postavil lichtenštejnský barokní stavitel italského původu, Antonín Erhard Martinelli v letech 1735 – 1741 na místě starého vyhořelého kostela stejného zasvěcení. Je to podélná jednolodní stavba vystavěná podél osy severovýchod-jihozápad s odsazeným půlkruhovým kněžištěm. Stavební plastiky jsou přisuzovány italskému architektu Antoniu Beduzzimu. Uprostřed vypouklého parapetu kůru je zasazena kamenná deska s nápisem o stavbě kostela z roku 1741. Chrám byl postaven za finanční podpory majitele panství Jana Nepomuka z Lichtenstejna a za stavebního dozoru hospodářského správce Lichtenstejnů – Jana Maxmiliána Žižky z Trocnova.

I když kostel sloužil věřícím v Hluku už od roku 1741, k jeho konsekraci (posvěcení) však došlo až o šedesát let později. V roce 1803 byl konsekrován Aloisem Josefem Krakovským z Kolovrat, světícím biskupem olomouckým, celý kostel a jeho tři oltáře: hlavní oltář sv. Vavřince, boční oltář Panny Marie a další boční oltář sv. Barbory. Zařízení kostela je jednotné z doby vzniku stavby, na němž se podílel sochař Ignác Morávek, jehož předci pocházeli z Hluku.

Další významná rozsáhlá obnova kostela byla započatá v roce 1854 a to nástavbou oratoře. Koncem 19. století došlo k dalšímu významnému stavebnímu počinu, kdy dostala kostelní věž novou podobu, dosavadní rovnou střechu nahradila v roce 1899 nová cibulová makovice. Celkovou podobu věže dotvořily v roce 1900 věžní hodiny, pořízené nákladem Jana z Lichtenstejna.

Na hranolovité věži napojené na podélnou osu stavby od severovýchodu jsou tři zvony; sv. Simona a Judy, zvon Gloria a umíráček, pořízený v roce 1964. Zvon sv. Simona a Judy a zvon Gloria byly dodány ministerstvem průmyslu v roce 1947 za tři zvony konfiskované k válečným účelům v roce 1942.

Varhany umístěné v kostele byly vyrobeny firmou Rieger z Krnova v roce 1927. Do Hluku byly dovezeny z Polešovic a instalovány do původní varhanní skříně v roce 1946. Na klenbě kostela jsou ještě k vidění čtyři restaurované nástěnné fresky se sakrální tématikou, doba vzniku ani autor není znám.