Přihlášky do náboženství

Jako v minulých letech, i tentokrát prosíme rodiče dětí, které půjdou po prázdninách do 1. třídy, aby ještě před prázdninami vyplnili přihlášku do náboženství na příští školní rok 2021/22 a odevzdali ji na faře, vhozením do poštovní schránky. Přihláška je k dispozici zde.

Předpokládáme, že děti z vyšších ročníků budou chodit do náboženství i nadále a tedy přihlášky do náboženství vyplňovat nemusí.

Updated: 16. července 2021 — 21:49