Postní doba 2021

Podle vládního nařízení z 23. 12. 2020 je možné od 27. 12. při bohoslužbách zaplnit kostel 10 % z celkové kapacity míst k sezení. Náš kostel má 186 míst k sezení, což znamená, že se může účastnit 19 věřících každé bohoslužby, kromě asistence u oltáře.

mše svatá ve všední dny je každý den v 17:30 hodin, od 28. 3. pak v 18:30 hodin (letní čas)

mše svatá v neděli je v 8:00, v 10:30 a v 17:30 hodin, od 28. 3. pak v 18:30 hodin (letní čas), zpívat však může v kostele jen zpěvák na kůru.

– k účasti na každou mši sv. (i ve všední den) je potřeba si vyzvednout místenku – najdete ji v zádveří kostela.

– prosíme farníky, aby na mši sv. do kostela bez místenky nechodili, a raději sledovali mše sv. v TV Noe nebo z internetu

– mše sv. v 8:00 hodin je každou neděli přenášena v přímém přenosu na internetu, na našich webových stránkách je to záložka “Mše on-line”

svatá zpověď: Vzhledem k omezením se nemůže uskutečnit zpovídání o Květné neděli za účasti cizích zpovědníků před Velikonocemi, a proto farníky vybízíme, aby si příležitost ke sv. zpovědi nacházeli během celé postní doby. Příležitost ke svaté zpovědi bude: každý den půl hodiny přede mší sv., ve všední den navíc: od 16:00 do 17:00 hodin.

adorace: kostel je otevřený každý den (kromě neděle) od 16:00 do 17:00 hodin k soukromé modlitbě. Od 16:30 do 17:00 hodin bude pak vystavena Eucharistie k adoraci.

– biskupové vyzývají k modlitbě v rodinách za ukončení pandemie každý večer ve 20:00 hodin

Updated: 9. března 2021 — 9:38