Rubrika: Modlitba

Odpustky za zemřelé rozšířeny na celý listopad

Také letos bude kvůli pokračující pandemii možné získat plnomocné odpustky za zemřelé nejen během oktávu Slavnosti Všech svatých, ale po celý listopad. Dekret v tomto smyslu vydala Apoštolská penitenciárie v Římě. Od 1. do 30.11. je tedy možné po splnění tří obvyklých podmínek (zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže) získat při návštěvě hřbitova denně plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci.

Adorační den 14.3.2020

V naší arcidiecézi je zavedena celoroční adorace, takže každá farnost má přidělen jeden den v roce. V tento den zastupuje před Pánem celou diecézi v modlitbě chval, smíru a proseb. V naší farnosti je tímto dnem 14. březen. Proto od 9:00 do 17:00 hodin bude v kostele vystavena Eucharistie k adoraci. Za Nouzového stavu v ČR se po zrušení mší sv. chceme o to více modlit k Pánu […]