Adorační den 14.3.2020

V naší arcidiecézi je zavedena celoroční adorace, takže každá farnost má přidělen jeden den v roce. V tento den zastupuje před Pánem celou diecézi v modlitbě chval, smíru a proseb. V naší farnosti je tímto dnem 14. březen. Proto od 9:00 do 17:00 hodin bude v kostele vystavena Eucharistie k adoraci.

Za Nouzového stavu v ČR se po zrušení mší sv. chceme o to více modlit k Pánu a adorovat.

Updated: 13. března 2020 — 9:24