Zrušení bohoslužeb

Vzhledem k tomu, že vláda ČR vyhlásila v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 NOUZOVÝ STAV, podle kterého se zakazují všechny akce, včetně náboženských shromáždění, nebudou se až do odvolání konat mše svaté pro veřejnost.

Všechny mše sv. v kostele sv. Vavřince budou slouženy až do odvolání bez účasti veřejnosti.

Za koho bude sloužena mše svatá (byť bez účasti veřejnosti), zjistíte z rozpisu bohoslužeb. Kněz tedy bude mše sv. nadále sloužit soukromě a na předem domluvený úmysl.

Doporučujeme věřícím, aby především v neděli mši svatou sledovali na TV Noe, z Proglasu anebo přes internet. TV Noe vysílá mši sv. v neděli  v 10:30 hodin z kaple Telepace, rádio Proglas od 9:00 hodin a také nově od 19.30 hodin.

ČBK v souvislosti s tímto opatřením sděluje, že věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích.

Updated: 23. března 2020 — 18:06