Rubrika: Pozvánky

Koncert AVE MARIA

Ve středu 10. srpna 2022 v den svátku sv. Vavřince, jáhna a mučedníka bude po skončení večerní mše sv. ještě navíc v 19:30 hodin v kostele koncert AVE MARIA. Koncertní program AVE MARIA vznikl jako pocta skladatelům, kteří se v průběhu historie věnovali hudebnímu ztvárnění modlitby k Panně Marii. Můžete vyslechnout jak známá zpracování, tak i skladby, které se běžně na koncertních pódiích neobjevují. Na tomto […]

Videoseminář pro manžele pro adventní dobu

Od 1. neděle adventní (29.11.) se můžete účastnit videosemináře pro manžele pro adventní dobu. Téma zní: “Advent jako příležitost k obnově manželství aneb přikládáme do ohně!” U ohně se vyprávěly příběhy plné radosti i smutku, vážnosti i humoru, inspirace z toho co fungovalo nebo naopak toho, co nefungovalo. Cílem příběhů bylo naučit se dělat něco jinak, ve slova smyslu nově […]

Seminář “Život v Duchu”

V sobotu 18.1.2020 v 17:00 hodin začíná v pastoračním domě u kostela v Hluku seminář „Život v Duchu“ (E.Sievers). Pokračovat bude každou sobotu večer po dobu 10 týdnů. Cílem semináře je prohloubit svůj osobní duchovní život a vztah k Ježíši Kristu a učit se, jak žít křesťanský život v síle Ducha svatého. Součástí semináře budou krátké přednášky, skupinky, společná modlitba. Seminářem bude provázet P. Petr Karas […]

Den matek

V neděli 12. května 2019 oslavíme v naší farnosti Den matek. Oslavu zahájíme 15:00 hodin v kostele májovou pobožností, při které budou zpívat a účinkovat naše děti. Další program bude pokračovat na farní zahradě (v případě nepřízně počasí v pastoračním domě). Zveme nejen maminky, ale i jejich rodiny.