Lidové misie 2023

Lidové misie se v naší farnosti uskuteční od 17.3. do 26.3. 2023.

Co jsou to lidové misie? Slova jako „misie“ nebo „misionář“ nejčastěji spojujeme s představou nějakého kmene v Africe, jehož lidé neumí ani číst, ani psát a nikdy neslyšeli o Ježíši Kristu. To by byl ovšem jen povrchní pohled. Misie potřebují všichni, věřící i nevěřící.

Nevěřící kvůli tomu, aby se jim mohla ohlásit naděje, kterou přináší Ježíš, naděje na věčný život. Radostná zpráva o tom, že Bůh nepřináší jenom strach a bázeň, ale touží po něčem víc. Bůh touží po tom, aby si vytvořil s člověkem vztah, aby ho člověk nazýval Otcem.

No a proč jsou misie důležité i pro nás věřící? Především proto, abychom prohloubili svůj vztah k Bohu, aby se náš duchovní život nestal rutinou, která nás jenom ubíjí a nevidí to krásné, aby naše nadšení pro život s Kristem neochladlo, ale právě naopak, dodávalo nám odvahu a posilu do našeho života. Prostřednictvím misií si můžeme uvědomit, že náš život s Bohem není jenom o povinnostech, o tom, co všechno musíme – chodit do kostela, modlit se, nehřešit atd. Misie nás povedou k zamyšlení nad tím, jak víra obohacuje náš život.

O přípravě na lidové misie, ale i o programu lidových misií, vás budeme informovat průběžně. Kéž nepromarníme to, co se nám nabízí. Využijme šanci ke změně našeho života, šanci ke změně pohledu na Boha.

Updated: 20. ledna 2023 — 15:37