Mše sv. u sochy P. Marie

Ve středu 31. května 2017 v 18:30 hodin se uskuteční tradiční mše sv. u sochy Panny Marie nad Hlukem. Po skončení mše sv. následuje krátká májová pobožnost. Prosíme farníky, aby dbali na svou osobní bezpečnost a na tuto bohoslužbu přicházeli z ulice Antonínské a nechodili po hlavní silnici.

Putování sochy Panny Marie Fatimské

Letos uplyne 100 let od zjevení Panny Marie třem dětem ve Fatimě. V rámci oslav Jubilea Fatimy bude putovat po naší republice socha Panny Marie Fatimské. V naší farnosti bude tato socha v našem kostele ve dnech 26. a 27. dubna (středa a čtvrtek). Program: 18:00 hodin – modlitba růžence,  18:30 hodin – mše svatá,   19:10 hodin – pobožnost k PM Fatimské

Bohoslužby o Velikonocích v Hluku

Zelený čtvrtek 13. dubna 2017 18.30 hodin: Mše sv. na památku Poslední večeře, 20.00 – 22.00 hodin: Adorace před Eucharistií Velký pátek 14. dubna 2017 15.00 hodin: Pobožnost křížové cesty, 18.30 hodin: Velkopáteční obřady Bílá sobota 15. dubna 2017 8 – 17 hodin: Adorace věřících u Božího hrobu, 20.00 hodin: Mše sv. z velikonoční vigilie Neděle Zmrtvýchvstání 16. dubna 2017: Slavnostní mše sv. v 8.00 a 10.30 hodin

Lucenárium 2. února 2017

Ve čtvrtek na svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2. budou na začátku mše sv. požehnány svíce a pak představeny děti, které letos přistoupí poprvé ke sv. přijímání. Od této chvíle by se farnost měla za ně zvlášť modlit. První sv. přijímání bude v Hluku v neděli 4. června 2017.

Modlitba za zemřelé

Dobrý Bože, ty jsi Stvořitel a Dárce života. Děkujeme ti za život náš i životy našich příbuzných a přátel. S důvěrou ti svěřujeme naše zemřelé a prosíme, abys je přijal do náruče své lásky. Ukaž jim své milosrdenství a promiň jim jejich nedostatky. Velkoryse je odměň za vše, co v životě vykonali dobrého a z lásky. Naplň jejich víru a přijmi je mezi vyvolené v nebi. […]

Výročí posvěcení kostela

V neděli 16. října 2016 v 10:30 hodin oslavíme výročí posvěcení kostela sv. Vavřince v Hluku. Hlavním celebrantem bude P. Vojtěch Šíma z Velehradu. Farní kostel před 213 lety 16.10.1803 posvětil hrabě Alois Josef Krakovský z Kolovrat, světící biskup olomoucký společně s třemi oltáři.