Rubrika: Bohoslužby

Svatovavřinecké hody 2022

Babí hora, za deštivého počasí kostel sv. Vavřince PÁTEK 12. SRPNA 18:30   Mše svatá a k modlitba u kapličky na Babí hoře, za padlé a oběti válek. Kostel sv. Vavřince NEDĚLE 14. SRPNA 10:30   Slavnostní hodová mše sv., hlavní celebrant P. Bohumír Vitásek, president Arcidiecézní charity Olomouc. Účinkuje chrámový sbor pod vedením Davida Štefaníka. 13:00  Otevřený kostel sv. Vavřince až do 17:00 hodin.

Velikonoce 2022

Zelený čtvrtek 14. dubna 2022 18.30 hodin: Mše sv. na památku Poslední večeře, 20.00 – 22.00 hodin: Adorace před Eucharistií Velký pátek 15. dubna 2022 15.00 hodin: Pobožnost křížové cesty, 18.30 hodin: Velkopáteční obřady Bílá sobota 16. dubna 2022 8 – 18 hodin: Adorace věřících u Božího hrobu, 20.00 hodin: Mše sv. z velikonoční vigilie Neděle Zmrtvýchvstání 17. dubna 2022: Slavnostní mše sv. v 8.00 a 10.30 hodin

Adorační den 14.3.2022

V naší arcidiecézi je zavedena celoroční adorace, takže každá farnost má přidělen jeden den v roce. V tento den zastupuje před Pánem celou diecézi v modlitbě chval, smíru a proseb. V naší farnosti je tímto dnem 14. březen. Proto od 9:00 do 17:30 hodin bude v kostele vystavena Eucharistie k soukromé adoraci.

Bohoslužby o Vánocích 2021

prosince – pátek – ŠTĚDRÝ DEN 15.00 h.        mše sv. pro rodiny s dětmi (otevírání jesliček) 22.30 h.        mše sv. ze slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ   prosince – sobota – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 8.00 h.           ranní mše sv. 10.30 h.        „hrubá“ mše sv. 14 h. – 17 h. možná návštěva kostela a jesliček   prosince – neděle – Svátek SV. RODINY 8.00 h.           ranní […]

Advent 2021

V adventním období budou kromě večerních mší svatých také každé úterý v 7:00 hodin adventní roráty kromě 21.12., kdy budou ve středu. Zveme na ně především děti, které si mohou přinést sebou lampičky. Po skončení rorátní mše svaté dostanou všechny děti malou snídani, kterou si mohou sníst ve škole.

Svatovavřinecké hody 2021

Babí hora, za deštivého počasí kostel sv. Vavřince PÁTEK 6. SRPNA 18:30   Mše svatá a k modlitba u kapličky na Babí hoře, za padlé a oběti válek. Kostel sv. Vavřince NEDĚLE 8. SRPNA 10:30   Slavnostní hodová mše sv., hlavní celebrant P. Petr Janíček, kaplan z Přerova. Účinkuje chrámový sbor pod vedením Davida Štefaníka. 13:00  Otevřený kostel sv. Vavřince až do 18:00 hodin.

Změna bohoslužeb v neděli

V neděli 16., 23.  května nebude mše sv. v 8:00 hodin ráno. Prosíme, využijte možnosti účastnit se mše sv. v sobotu večer s nedělní platností. Ranní mše svatá v neděli bude sloužena od 30. května 2021. Naposled bude nedělní bohoslužba z našeho kostela přenášena prostřednictvím internetu v neděli 9. května 2021 v 8:00 hodin. Od 6. června 2021 mše sv. v neděli večer už nebudou.

Uvolnění od 26.4.2021

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví od 26. dubna 2021 není už omezen počet věřících na bohoslužbách, ale jeho účastníci musí mít ochranu dýchacích cest, dodržovat (s výjimkou členů domácnosti) rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem si dezinfikovat ruce. To znamená, že ve všední dny už nejsou nutné v našem kostele místenky. V neděli při dodržení opatření rozestupu 2 metry […]

Svatý týden 2021

Podle vládního nařízení z 23. 12. 2020 je možné od 27. 12. 2020 při bohoslužbách zaplnit kostel jen 10 % z celkové kapacity míst k sezení. K účasti na každou mši sv. (i ve všední den) je tedy potřeba si zajistit místenku. Prosíme farníky, aby na mši sv. do kostela bez místenky nechodili, a raději sledovali mše sv. v TV Noe nebo z internetu.   Květná neděle 28. března 2021 Mše sv. v 8:00 hodin, […]