Rubrika: Bohoslužby

Lucenárium 2023

Ve čtvrtek na svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2.2023 v 17:30 hodin budou na začátku mše sv. požehnány svíce a pak představeny děti, které letos přistoupí poprvé ke sv. přijímání. Od této chvíle by se farnost měla za ně zvlášť modlit. První sv. přijímání bude v Hluku v neděli 28. května 2023.

Bohoslužby o Vánocích 2022

24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN        15.00 h.        mše sv. pro rodiny s dětmi (otevírání jesliček)        22.30 h.        mše sv. ze slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ        8.00 h.         ranní mše sv.      10.30 h.        „hrubá“ mše sv.      14 h. – 17 h. možná návštěva kostela a jesliček 26. prosince – Svátek SV. ŠTĚPÁNA       8.00 h.          ranní mše sv. […]

Advent 2022

V adventním období budou kromě večerních mší svatých také každé úterý v 7:00 hodin adventní roráty. Roráty začnou v úterý 29.11. Zveme na ně především děti, které si mohou přinést sebou lampičky. Poslední roráty budou výjimečně také ve čtvrtek 22.12. Po skončení rorátní mše svaté dostanou všechny děti malou snídani, kterou si mohou sníst ve škole. Také na […]

Svatovavřinecké hody 2022

Babí hora, za deštivého počasí kostel sv. Vavřince PÁTEK 12. SRPNA 18:30   Mše svatá a k modlitba u kapličky na Babí hoře, za padlé a oběti válek. Kostel sv. Vavřince NEDĚLE 14. SRPNA 10:30   Slavnostní hodová mše sv., hlavní celebrant P. Bohumír Vitásek, president Arcidiecézní charity Olomouc. Účinkuje chrámový sbor pod vedením Davida Štefaníka. 13:00  Otevřený kostel sv. Vavřince až do 17:00 hodin.

Velikonoce 2022

Zelený čtvrtek 14. dubna 2022 18.30 hodin: Mše sv. na památku Poslední večeře, 20.00 – 22.00 hodin: Adorace před Eucharistií Velký pátek 15. dubna 2022 15.00 hodin: Pobožnost křížové cesty, 18.30 hodin: Velkopáteční obřady Bílá sobota 16. dubna 2022 8 – 18 hodin: Adorace věřících u Božího hrobu, 20.00 hodin: Mše sv. z velikonoční vigilie Neděle Zmrtvýchvstání 17. dubna 2022: Slavnostní mše sv. v 8.00 a 10.30 hodin

Adorační den 14.3.2022

V naší arcidiecézi je zavedena celoroční adorace, takže každá farnost má přidělen jeden den v roce. V tento den zastupuje před Pánem celou diecézi v modlitbě chval, smíru a proseb. V naší farnosti je tímto dnem 14. březen. Proto od 9:00 do 17:30 hodin bude v kostele vystavena Eucharistie k soukromé adoraci.

Bohoslužby o Vánocích 2021

prosince – pátek – ŠTĚDRÝ DEN 15.00 h.        mše sv. pro rodiny s dětmi (otevírání jesliček) 22.30 h.        mše sv. ze slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ   prosince – sobota – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 8.00 h.           ranní mše sv. 10.30 h.        „hrubá“ mše sv. 14 h. – 17 h. možná návštěva kostela a jesliček   prosince – neděle – Svátek SV. RODINY 8.00 h.           ranní […]

Advent 2021

V adventním období budou kromě večerních mší svatých také každé úterý v 7:00 hodin adventní roráty kromě 21.12., kdy budou ve středu. Zveme na ně především děti, které si mohou přinést sebou lampičky. Po skončení rorátní mše svaté dostanou všechny děti malou snídani, kterou si mohou sníst ve škole.