Příprava dětí na 1. sv. přijímání

Kromě vyučování náboženství ve škole bude v roce 2024 probíhat v kostele příprava dětí, které letos přistoupí poprvé ke svatému přijímání v těchto termínech:

Neděle 11. února 9:15                 Katecheze pro děti: Zpytování svědomí

Neděle 10. března 9:15               Katecheze pro děti: Příprava na zpověď

Neděle 7. dubna 9:15                  Katecheze pro děti: O mši sv.

Neděle 5. května 9:15                 Katecheze pro děti: Příprava na sv. přijímání

Neděle 19. května 9:15               Katecheze pro děti: Příprava na sv. přijímání

Doporučuji rodičům těchto dětí, aby se přípravy s dětmi účastnili také, a nebo poslali svého zástupce.

Updated: 6. února 2024 — 19:44