Oslava Dne matek

V neděli 15. května 2016 v 15:00 hodin bude v kostele sv. Vavřince v Hluku májová pobožnost s pantomimickým představením Archa Noemova. Vystoupení je určeno pro naše rodiny při příležitosti oslavy Dne matek. Děti z farnosti zahrají  scénku  pod  vedením herců  paní Jany Ungerové a pana Václava Dostála, kterou se naučily během sobotního mini kurzu pantomimy. Po ukončení zveme všechny zúčastněné do pastoračního domu na malé […]

Farní pouť na Velehrad

   V neděli 17. dubna 2016 pořádá farnost Hluk pouť na Velehrad v rámci Svatého roku milosrdenství. Při příchodu na Velehrad projdeme Svatou branou basiliky, abychom pak prožili společně mši sv. určenou především pro naši farnost, a která tam začíná v 15:00 hodin. Zveme všechny farníky k účasti.

Adorační den farnosti

Pondělí 14. března 2016 je v naší farnosti adoračním dnem. Od 9.30 do 17.30 hodin bude vystavena Eucharistie k adoraci, kterou povedou jednotlivá modlitební společenství z farnosti. Adorační den bude zakončen svátostným požehnáním a mší svatou v 17.30 hodin. Zveme Vás do farního kostela k této vyjímečné možnosti modlitby před Eucharistií.

Roráty 2015

  Od úterý 1.12. až do úterý 22.12.2015 budou ve farním kostele sv. Vavřince v adventní době RORÁTY zaměřené především na školní děti. Rorátní mše sv. bude každé úterý a sobotu a bude začínat vždy ráno v 6.45 hodin. Děti, jste srdečně zvány na letošní roráty. Nezapomeňte si přinést sebou lampičky k obětnímu průvodu. Po mši sv. bude pro děti připravena v pastoračním domě snídaně.

Svatý rok milosrdenství

       Papež František vyhlásil rok 2016 za Svatý rok milosdrdenství. Bude zahájen o slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie 8. prosince 2015 a potrvá do slavnosti Ježíše Krista Krále 20. listopadu 2016. Papež v tomto Roce milosrdenství chce především ukázat na velkou bránu Božího milosrdenství, která se nám otevírá, přijímá naši lítost nad hříchy a nabízí nám milost Božího odpuštění. Rok milosrdenství a rodina.