Adorační den farnosti

Pondělí 14. března 2016 je v naší farnosti adoračním dnem. Od 9.30 do 17.30 hodin bude vystavena Eucharistie k adoraci, kterou povedou jednotlivá modlitební společenství z farnosti. Adorační den bude zakončen svátostným požehnáním a mší svatou v 17.30 hodin. Zveme Vás do farního kostela k této vyjímečné možnosti modlitby před Eucharistií.

Roráty 2015

  Od úterý 1.12. až do úterý 22.12.2015 budou ve farním kostele sv. Vavřince v adventní době RORÁTY zaměřené především na školní děti. Rorátní mše sv. bude každé úterý a sobotu a bude začínat vždy ráno v 6.45 hodin. Děti, jste srdečně zvány na letošní roráty. Nezapomeňte si přinést sebou lampičky k obětnímu průvodu. Po mši sv. bude pro děti připravena v pastoračním domě snídaně.

Svatý rok milosrdenství

       Papež František vyhlásil rok 2016 za Svatý rok milosdrdenství. Bude zahájen o slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie 8. prosince 2015 a potrvá do slavnosti Ježíše Krista Krále 20. listopadu 2016. Papež v tomto Roce milosrdenství chce především ukázat na velkou bránu Božího milosrdenství, která se nám otevírá, přijímá naši lítost nad hříchy a nabízí nám milost Božího odpuštění. Rok milosrdenství a rodina.

Vavřinecké hody 2015

V neděli 9.8.2015 oslavíme svátek patrona kostela a farnosti sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Hlavním celebrantem při hodové mši sv. v 10.30 hodin bude hlucký rodák P. Jan Vianney Dohnal, OFM. Při této mši sv. vystoupí místní kostelní sbor s orchestrem pod vedením Davida Štefaníka. Farní kostel bude otevřen pro veřejnost v neděli 9.8. od 13.00 do 18.00 hodin.

Pěší pouť na sv. Antonínek

V neděli 7.6.2015 pořádá farnost Hluk pěší pouť ke sv. Antonínovi na blatnickém kopci. Poutníci vycházejí společně ve 13.00 hodin od sochy sv. Antonína v Antonínské ulici v Hluku. Trasa pěší pouti vede po cyklostezce do Ostrožské Lhoty a odtud ke kapli sv. Antonína. Mše sv. v poutním areálu začíná v 15.30 hodin, celebrovat ji bude P. Josef Janek, farář v Hluku.