Vavřinecké hody 2015

V neděli 9.8.2015 oslavíme svátek patrona kostela a farnosti sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Hlavním celebrantem při hodové mši sv. v 10.30 hodin bude hlucký rodák P. Jan Vianney Dohnal, OFM. Při této mši sv. vystoupí místní kostelní sbor s orchestrem pod vedením Davida Štefaníka. Farní kostel bude otevřen pro veřejnost v neděli 9.8. od 13.00 do 18.00 hodin.

Pěší pouť na sv. Antonínek

V neděli 7.6.2015 pořádá farnost Hluk pěší pouť ke sv. Antonínovi na blatnickém kopci. Poutníci vycházejí společně ve 13.00 hodin od sochy sv. Antonína v Antonínské ulici v Hluku. Trasa pěší pouti vede po cyklostezce do Ostrožské Lhoty a odtud ke kapli sv. Antonína. Mše sv. v poutním areálu začíná v 15.30 hodin, celebrovat ji bude P. Josef Janek, farář v Hluku.

Den matek

V neděli 10. května 2015 v 15:00 hodin se ve farním kostele uskuteční májová pobožnost, která je spojena s oslavou Dne matek. V programu, který je dárkem našim maminkám i babičkám, vystoupí děti z naší farnosti.