Farní kostel k modlitbě

Po dobu Nouzového stavu se v kostele nemohou konat žádné veřejné bohoslužby, kostel bude ale otevřený po zádveří od 8:00 do 18:00 hodin a to za příhodného počasí.

Do zádveří kostela k modlitbě je možné vstoupit pouze jednotlivě.

Nechoďte se modlit do kostela, pokud jste nemocní, pokud jste v karanténě, pokud se necítíte dobře, nebo pokud je podezření, že můžete být nakaženi. Berte ohled na druhé.

Příležitost ke svaté zpovědi zatím nebude, ale můžete si ji osobně telefonicky domluvit s knězem.

Různé modlitby a podněty pro tuto mimořádnou dobu souhrně  najdete zde.

Updated: 12. dubna 2020 — 18:51