Bohoslužby ve Svatém týdnu 2020

Květná neděle 5. dubna 2020

Mše sv. bude sloužena dopoledne v kostele při zachování maximálního počtu tří účastníků. Na začátku mše sv. budou požehnány ratolesti, které budou po skončení mše sv. k dispozici v otevřeném zádveří kostela k rozebrání. Pokladničky postní almužny se přinesou až na první veřejnou bohoslužbu. Výnos z postní almužny bude tentokrát určen jako pomoc katolické Charitě s mimořádnými výdaji na pandemii.

 

Zelený čtvrtek 9. dubna 2020

Mše sv. na památku Poslední večeře bude sloužena v uzavřeném kostele za přítomnosti jednoho nebo dvou přisluhujících v 17:00 hodin. Bohoslužba bude přenášena přes internet.

Adorace před NSO se po mši sv. nekoná.

 

Velký pátek 10. dubna 2020

Na místo pobožnosti křížové cesty začnou v 15:00 hodin Velkopáteční obřady v uzavřeném kostele za přítomnosti jednoho nebo dvou přisluhujících. Vrcholem Velkopátečních obřadů je uctívání kříže. Bohoslužba bude přenášena přes internet.

Velký pátek je dnem přísného postu a dnem rozjímání nad utrpením a smrtí našeho Pána na kříži.

 

Bílá sobota 11. dubna 2020

Soukromé rozjímání o velikosti lásky Ukřižovaného Pána.

S ohledem na aktuální nařízení vlády ČR bude kostel sice otevřený od 8:00 do 18:00 hodin, ale jen pro soukromou modlitbu. Nebude však vystaven tzv. Boží hrob a to z důvodu možné větší koncentrace lidí v kostelích. Doporučujeme starším lidem, aby se modlili doma.

Mše sv. z velikonoční vigilie bude slavena v uzavřeném kostele po západu slunce. Jde o slavnost Vzkříšení, která začíná velikonoční vigilií večer na Bílou sobotu. Tato bohoslužba však nebude přenášena přes internet. Doporučujeme sledovat velikonoční vigilii na TV Noe.

Sbírka pro Svatou zemi se překládá na 13. září 2020.

 

Neděle Zmrtvýchvstání 12. dubna 2020

Mše sv. v uzavřeném kostele bude sloužena dopoledne. Tato bohoslužba však nebude přenášena přes internet. Doporučujeme sledovat mši sv. na TV Noe.

 

Žehnání pokrmů o Velikonocích mohou věřící vykonat ve svých domovech.

 

Bohoslužby z našeho kostela budou přenášeny přes internet na webových stránkách: https://www.farnosthluk.cz/mse-online/

 

Farní kostel bude v dalším období otevřen k soukromé modlitbě po zádveří denně (pokud nebude pršet) od 8:00 do 18:00 hodin.

Updated: 2. dubna 2020 — 21:27