Znovuobnovení bohoslužeb

Na základě podmínek stanovených vládou ČR se můžeme účastnit bohoslužeb v omezeném počtu 15 osob od 24. dubna. Je poněkud složité stanovit, kdo na mši sv. přijít může a kdo ne. Proto se nedělní mše sv. mohou účastnit jen předem přihlášení. Pořadník bude ležet na stolku vzadu v kostele. Ve všední den dáváme přednost těm, na jejichž úmysl je sloužena mše sv. Doporučujeme zvláště věřícím nad 65 let, aby zůstali doma a na bohoslužby zatím nechodili.

Stále platí dispenz od nedělní účasti na mši sv., můžete ji sledovat v televizi Noe nebo na internetu.

Příležitost ke sv. zpovědi bude před každou mší sv. v sakristii ministrantů a to na požádání.

Updated: 3. května 2020 — 9:40