Svatý týden 2021

Podle vládního nařízení z 23. 12. 2020 je možné od 27. 12. 2020 při bohoslužbách zaplnit kostel jen 10 % z celkové kapacity míst k sezení. K účasti na každou mši sv. (i ve všední den) je tedy potřeba si zajistit místenku. Prosíme farníky, aby na mši sv. do kostela bez místenky nechodili, a raději sledovali mše sv. v TV Noe nebo z internetu.

 

Květná neděle 28. března 2021

Mše sv. v 8:00 hodin, v 10:30 hodin a v 18:30 hodin.

Na začátku mše sv. budou požehnány ratolesti, které budou po skončení mše sv. k dispozici v otevřeném zádveří kostela k rozebrání. Pokladničky postní almužny je možné přinést na kteroukoliv bohoslužbu během Svatého týdne a vložit do připravené krabice pod stolkem vzadu v kostele. Výnos z postní almužny bude k dispozici místní Charitě jako pomoc těm, kteří se ocitli v nouzi způsobené pandemií.

 

Zelený čtvrtek 1. dubna 2021

Mše sv. na památku Poslední večeře bude sloužena v 18:30 hodin.

Bohoslužba bude přenášena prostřednictvím internetu.

Po mši bude vystavena Eucharistie k soukromé adoraci do 22:00 hodin.

 

Velký pátek 2. dubna 2021

V 15:00 hodin pobožnost křížové cesty, v 18:30 hodin Velkopáteční obřady.

Pobožnost křížové cesty bude přenášena prostřednictvím internetu.

Velký pátek je dnem přísného postu a dnem rozjímání nad utrpením a smrtí našeho Pána na kříži.

 

Bílá sobota 3. dubna 2021

Od 8:00 do 18:00 hodin bude kostel otevřený pro soukromou modlitbu.

Boží hrob bude vystaven před obětním stolem a to z důvodu zamezení větší koncentrace lidí v kostele na jednom místě. Do sbírky na Svatou zemi bude možné přispět do připravené pokladničky.

 

Mše sv. z velikonoční vigilie bude slavena v uzavřeném kostele po západu slunce ve 20:00 hodin. Jde o slavnost Vzkříšení, která začíná velikonoční vigilií večer na Bílou sobotu. Tato bohoslužba však nebude přenášena prostřednictvím internetu.

 

Neděle Zmrtvýchvstání 4. dubna 2021

Mše sv. v 8:00 hodin, v 10:30 hodin a v 18:30 hodin.

Mše sv. v 8:00 hodin bude přenášena prostřednictvím internetu.

 

Bohoslužby z našeho kostela budou přenášeny prostřednictvím internetu na webových stránkách: https://www.farnosthluk.cz/mse-online/

 

Farní kostel bude v dalším období otevřen k soukromé modlitbě po zádveří denně (pokud nebude pršet) od 8:00 do 18:00 hodin.

Updated: 17. dubna 2021 — 10:30