Velikonoce 2023

Zelený čtvrtek 6. dubna 2023 18.30 hodin: Mše sv. na památku Poslední večeře,
20.00 – 22.00 hodin: Adorace před Eucharistií

Velký pátek 7. dubna 2023 15.00 hodin: Pobožnost křížové cesty,
18.30 hodin: Velkopáteční obřady

Bílá sobota 8. dubna 2023 8 – 18 hodin: Adorace věřících u Božího hrobu,
20.00 hodin: Mše sv. z velikonoční vigilie

Neděle Zmrtvýchvstání 9. dubna 2023: Slavnostní mše sv. v 8.00 a 10.30 hodin

Updated: 31. března 2023 — 19:57