Tříkrálová sbírka 2024

Malé, mladé i starší koledníky Tříkrálové sbírky potkáte v ulicích s pokladničkami v Hluku v sobotu 6. ledna 2024 dopoledne, a to v doprovodu dospělé osoby, která musí mít u sebe legitimaci a na vyžádání ji předložit. Všechny pokladničky jsou zapečetěny a jejich čísla souhlasí s číslem kolednické průkazky.

Kasička je zapečetěna, na pečeti je razítko příslušného obecního, městského úřadu. Vedoucí skupinky má u sebe průkazku koledníka, která ho pověřuje ke koledování. Na průkazce najdete podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat. Číslo kasičky souhlasí s číslem průkazky.

 

Jak přispět jinak?

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit darem do ONLINE kasičky, můžete zaslat dar přes složenku, či převodem na tříkrálový sbírkový účet: Převodem na účet:  66008822/0800, s variabilním symbolem:  777970081

Nebo skrze dárcovskou SMS ve tvaru:

DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
DMS KOLEDA 190 nebo DMS TRV KOLEDA 190

Na číslo: 87 777

Více na www.darcovskasms.cz.

 

Updated: 29. prosince 2023 — 10:32