Tříkrálová sbírka 2021 naruby

Tak jako hodně věcí kolem nás v této době, tak i již tradiční charitní Tříkrálovou sbírku, ovlivňuje pandemie onemocnění Covid 19 a s ní spojené omezení setkávání a pohyb lidí.

Charita České republiky, která tuto sbírku organizuje, proto rozhodla, že sbírka v roce 2021 z důvodu dodržení všech opatření a z důvodu ochrany zdraví koledníků a obyvatel, nebude probíhat kontaktním způsobem. To znamená, že koledníci nebudou chodit tradičně dům od domu, aby označili vaše příbytky požehnanou křídou, popřáli vše dobré do nového roku, zazpívali koledy a poprosili o příspěvek do tříkrálové sbírky.

Poprosíme všechny, kteří chtějí přímo přispět do tříkrálové sbírky, aby se tentokrát vydali za tříkrálovými koledníky sami. Najdou je vždy nedaleko svého domova. Po našem městě je naplánováno celkem 20 stanovišť – viz mapka, kde budou dva pověření koledníci mít ve své blízkosti tradiční pokladničku s logem sbírky a budou na vás čekat. Pravost a pověření koledníků poznáte tak, že vedoucí koledník bude mít na sobě potvrzenou průkazku vedoucího koledníka tříkrálové sbírky. Na stanovištích si budete moci vzít také posvěcenou křídu, kterou si pak sami můžete označit vaše domovy a vzít si také malou pozornost. Po celou dobu sbírky bude místní městský rozhlas upozorňovat na probíhající sbírku hraním koled a po určitém čase bude opakovat informace, kde se nachází všechna stanoviště koledníků.

Toto netradiční koledování proběhne v sobotu 9.1.2021 v dopoledních hodinách od 9:00 do 11:00 hodin.

Otec Josef požehná všem koledníkům a dárcům sbírky při mši svaté večer 6. ledna. Této mše svaté a požehnání se budete moci účastnit všichni, díky online přenosu prostřednictvím webových stránek farnosti.

Charita připravila také možnost přispět do sbírky online pomocí dárcovské SMS, takzvané DMS v hodnotě 30,- 60,- nebo 90,-Kč. Navíc na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz je další možnost online příspěvku.

Mrzí nás, že sbírka nemůže proběhnout stejně jako každý rok a doufáme ve vaše pochopení. Věříme, že i tak si najdete pro vás vhodný způsob, jak obdarovat a pomoci lidem v nouzi, kterým je tato sbírka určená.

Updated: 2. ledna 2021 — 10:40