Svatovavřinecké hody 2021

Babí hora, za deštivého počasí kostel sv. Vavřince
PÁTEK 6. SRPNA
18:30   Mše svatá a k modlitba u kapličky na Babí hoře, za padlé a oběti válek.

Kostel sv. Vavřince
NEDĚLE 8. SRPNA
10:30   Slavnostní hodová mše sv., hlavní celebrant P. Petr Janíček, novokněz z Přerova.
Účinkuje chrámový sbor pod vedením Davida Štefaníka.

13:00  Otevřený kostel sv. Vavřince až do 18:00

Updated: 18. října 2021 — 14:32