Lucenárium

V neděli na svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2.2020 v 10:30 hodin budou na začátku mše sv. požehnány svíce a pak představeny děti, které letos přistoupí poprvé ke sv. přijímání. Od této chvíle by se farnost měla za ně zvlášť modlit.

První sv. přijímání bude v Hluku v neděli 7. června 2020.

Updated: 16. února 2020 — 21:22