Biřmování 2020

V neděli 20. září 2020 při mši sv. v 10:30 hodin přijme 12 biřmovanců z rukou biskupa Antonína Baslera svátost biřmování.

V modlitbě prosme Pána, aby nejen biřmovanci, ale všichni, kteří byli biřmovaní v minulých letech, obnovili svou spolupráci s Duchem svatým a dali se Bohu k dispozici.

Updated: 7. září 2022 — 13:21