Advent 2023

V adventním období budou kromě večerních mší svatých také každé úterý v 6:40 hodin adventní roráty. První roráty budou v úterý 5. prosince. Zveme na ně především děti, které si mohou přinést sebou lampičky. Poslední roráty budou výjimečně také v pátek 22.12. Po skončení rorátní mše sv. jsou všechny děti zvány na snídani do pastoračního domu.

Updated: 2. prosince 2023 — 10:40