ADVENT 2020

Adventní období zůstane ve znamení omezení bohoslužeb v kostelích a nedá se předpokládat, že se do Vánoc situace podstatně zlepší. Podle vládního nařízení ze 14.12. 2020 je možné od 18. 12. při bohoslužbách zaplnit kostel 20 % z celkové kapacity míst k sezení. Náš kostel má 186 míst k sezení, což znamená, že se může účastnit 38 věřících každé bohoslužby.

Proto jsme přikročili k tomuto řešení:

mše svatá ve všední dny je každý den: v úterý a sobotu v 7:00 (roráty) a zbývající dny v 17:30 hodin (bez místenek)

na adventní roráty nezveme děti ani nebudeme používat lampičky, protože nemůžeme pro ně připravit snídani po rorátech jako v minulých letech

– přednost v účasti na mši sv. má rodina, která si objednala mši sv. v daný termín, viz záložka “Bohoslužby”

mše svatá v neděli je v 8:00, v 10:30 a v 17:30 hodin

– k účasti na nedělní mši sv. je potřeba si vyzvednout místenku – najdete je v zádveří kostela (prosíme, zavírejte hlavní dveře)

– kromě místenek na 4. neděli adventní zde od 15.12. najdete také místenky na bohoslužby o Vánocích, mají však datum, čas a jinou barvu

– prosíme farníky, aby na mši sv. do kostela v neděli bez místenky nechodili, a sledovali mše sv. v TV Noe

– mše sv. v 8:00 hodin je každou neděli přenášena v přímém přenosu na internetu, viz záložka “Mše on-line”

svatá zpověď: v neděli půl hodiny přede mší sv., ve všední den: od 16:00 do 17:00 hodin

kostel je otevřený k modlitbě denně od 16:00 do 17:00 hodin

– denně je od 16:30 do 17:00 hodin vystavena Eucharistie k adoraci

– ke sv. přijímání mimo mši sv. je možné přistoupit v 16:30 hodin (před adorací pro toho, kdo nezůstane na mši sv.)

– návštěva nemocných doma před Vánoci je možná na požádání rodiny

vánoční zpovídání: vzhledem k omezením se nemůže uskutečnit vánoční zpovídání o 4. neděli adventní, a proto farníky vybízíme, aby si příležitost ke sv. zpovědi před Vánoci nacházeli během celého adventu

– biskupové vyzývají k modlitbě v rodinách za ukončení pandemie každý večer ve 20:00 hodin

Updated: 15. prosince 2020 — 14:17