1. svaté přijímání v Hluku

V neděli 26.6. 2022 při mši sv. v 10.30 hodin přistoupí k 1. svatému přijímání 29 dětí z naší farnosti. Děti při této slavnosti budou společně obnovovat křestní slib, který při jejich křtu vyslovili jejich rodiče. Děti i jejich rodiny chceme provázet v tento den zvlášť svými modlitbami.

Updated: 24. června 2022 — 16:17