Pohřby

Pohřby je nutné nejdříve domluvit na faře a pak u pohřební služby. Pohřby nebývají v úterý, v sobotu a v neděli.

Po mši svaté a obřadu posledního rozloučení v kostele, doprovázíme tělo zemřelého na hřbitov, kde je uloženo do hrobu, anebo se s ním rozloučíme na prostranství za kostelem, odkud je pak převezeno ke zpopelnění.

S účinností od 18. listopadu 2020 může být na pohřbu max. 15 osob (totéž se týká návštěvy hřbitova). Proto je nutné, aby se pohřebního obřadu účastnila jen nejbližší rodina zemřelého.