Pohřby

Pohřby je nutné nejdříve domluvit na faře a pak u pohřební služby. Pohřby nebývají v úterý, v sobotu a v neděli.

Po mši svaté a obřadu posledního rozloučení v kostele, doprovázíme tělo zemřelého na hřbitov, kde je uloženo do hrobu, anebo se s ním rozloučíme na prostranství za kostelem, odkud je pak převezeno ke zpopelnění.

Po dobu Nouzového stavu doporučuje arcibiskup Jan Graubner všem farnostem: „Považuji za vhodné rozloučení v úzkém rodinném kruhu u hrobu a zádušní mše svatá může být soukromě bez účasti lidu a po zrušení opatření pak ve společenství farnosti.“