Fotogalerie

Máte fotografie z akcí naši farnosti a rádi byste je zveřejnili? Pošlete nám je, nejlépe zabalené v archivu, na e-mail jezekviktor@farnosthluk.cz nebo přineste na CD/DVD nebo USB flash disku do kostela a předejte otci Josefovi. Pokud máte tištěné/vyvolané fotografie na papíře i ty můžete přinést do sakristie otci Josefovi, my je zdigitalizujeme a zveřejníme, avšak kvalita těchto fotografií nebude příliš vysoká. Za vaši pomoc při rozvíjení naší fotogalerie velké Pánbůh zaplať!

Rok 2016

Farní pouť do Krakova (28. 5. 2016)

Farní pouť na kopec sv. Antonína nad Ostrožskou Lhotou (12. 6. 2016)

Rok 2015

Velikonoce

Farní pouť na kopec sv. Antonína nad Ostrožskou Lhotou (7. 6. 2015)

Farní pouť do Hájku (19. – 21. 6. 2015)

Slavnostní svatovavřinecká hodová mše (9. 8. 2015)

Misijní neděle a oslava životního jubilea (60 let) Otce Jana Maria Vianneye Dohnala (18. 10. 2015)

Vánoce v našem kostele

Rok 2014

Slavnostní mše svatá ke cti 14 blahoslavených pražských mučedníků, Hluk 9.2.2014

Večer chvály (14. 3. 2014)

Velikonoce (duben 2014)

Farní pouť na kopec sv. Antonína nad Ostrožskou Lhotou (8. 6. 2014)

Svatovavřinecké hody a výstava „Hluk v malbách“ (10. 8. 2014)

Večer chvály (14. 11. 2014)

Slavnost Ježíše Krista Krále a koncert Musica Organum (23. 11. 2014)

Adventní dílničky pro děti (29. 11. 2014)

Roráty (prosinec 2014)

Vánoce v našem kostele

Rok 2013

Postní doba 2013

Velikonoce v našem kostele

Večer chvály (15. 3. 2013)

Malá škola modlitby s Otcem Jaroslavem

Pouť do Říma a Vatikánu (6. – 11. 5. 2013)

Mše svatá u Panny Marie nad Hlukem (31. 5. 2013)

Průvod Božího Těla a 25 let kněžství Otce Jana Maria Vianneye Dohnala (2. 6. 2013)

Slavnostní mše svatá u příležitosti životního jubilea Otce Jaroslava (9. 6. 2013)

Sázení památného stromu Magnolia grandiflora 'Goliath' s Otcem Jaroslavem (12. 6. 2013)

Rozloučení se s Otcem Jaroslavem a poděkování za 18 let s námi (30. 6. 2013)

Slavnostní svatovavřinecká hodová mše svatá (11. 8. 2013)

Večer chvály (15. 11. 2013)

Adventní dílničky pro děti (30. 11. 2013)

Vánoce v našem kostele

Rok 2012

Pouť do Polska (8. 5. 2012)

Výlet dětí z náboženství (29. 5. 2012)

Mše svatá u Panny Marie nad Hlukem (31. 5. 2012)

Biřmování (30. 9. 2012)

Vánoce v našem kostele

Rok 2011

Farní pouť do Svaté Země (4. – 12. 4. 2011)