Dušičková pobožnost

   V neděli 6.11. v 15:00 hodin bude na hřbitově v Hluku u hlavního kříže tradiční Dušičková pobožnost, při které se budeme modlit za naše zemřelé.