Velikonoční liturgické akce

Zelený čtvrtek 2. dubna 2015
Mše sv. na památku Poslední večeře     18.30 hod.
Adorace před NSO                                       20.00 – 22.00 hod.

Velký pátek 3. dubna 2015
Pobožnost křížové cesty                              15.00 hod.
Velkopáteční obřady                                   18.30 hod.

Bílá sobota 4. dubna 2015
Adorace věřících u Božího hrobu            8 – 17 hod.
Mše sv. z velikonoční vigilie                     20.00 hod.

Neděle Zmrtvýchvstání 5. dubna 2015
Slavnostní mše svatá                                  8.00  a  10.30 hod.

Pondělí velikonoční 6. dubna 2015
Mše svatá                                                        8.00  a  10.30 hod.

Updated: 25. května 2015 — 6:08