Vavřinecké hody 2015

V neděli 9.8.2015 oslavíme svátek patrona kostela a farnosti sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Hlavním celebrantem při hodové mši sv. v 10.30 hodin bude hlucký rodák P. Jan Vianney Dohnal, OFM. Při této mši sv. vystoupí místní kostelní sbor s orchestrem pod vedením Davida Štefaníka.
Farní kostel bude otevřen pro veřejnost v neděli 9.8. od 13.00 do 18.00 hodin.

Updated: 2. srpna 2015 — 21:44