Slavnostní mše sv. ke cti 14 pražských mučedníků

Římskokatolická farnost v Hluku vás srdečně zve

na slavnostní mši sv. ke cti 14 pražských mučedníků,  při které budou uctěny jejich ostatky.

Slavnostní mše sv. bude ve farním kostele sv. Vavřince v Hluku v neděli 9. února 2014 v 10.30 hodin.

Mši sv. bude sloužit P. Jan Vianey Dohnal, OFM.

V pátek 31. 1. 2014 se začínáme modlit Novénu k těmto 14 blahoslaveným.

Updated: 28. ledna 2014 — 5:49