Program nejen liturgických akcí na dobu postní a Velikonoce

Zde si můžete přečíst aktuální program akcí farnosti na následující období

 

3. března
Po pobožnosti křížové cesty se bude v pastoračním centru promítat DVD film „Popieluszko – Sloboda je v nás
Jerzy Popieluszko (Jiří Popěluško) známý polský římskokatolický kněz, kněz Solidarity, zavražděný příslušníky komunistické tajné policie. Tělo bylo nalezeno 30. října 1984 v tak zuboženém stavu, že ho rodina poznala pouze podle zvláštních znamení. Dne 19. 12. 2009 papež Benedikt XVI. prohlásil kněze Popieluszka za mučedníka. Jeho beatifikace se konala 6. 6. 2010 ve Varšavě.

 

7. března
Modlitba večerních chvál za kněze a kněžská povolání po mši sv.

 

10. března
Po pobožnosti křížové cesty se bude v pastoračním centru promítat film „Zrazení Krista
Dramatický a provokativní film „Zrazení Krista“ je pozoruhodné vyprávění známého příběhu z nové, svěží perspektivy. Jidáš Iškariotský chtěl způsobit převrat, ale stal se silným symbolem lidského pochybení.

 

14. března
ADORAČNÍ DEN VE FARNOSTI
Program:
8.00 h                   Modlitba růžence světla
8.30 h                   Ranní mše sv.
                                               – po mši sv. modlitba ranní chvály před vystavenou Nejsvětější svátostí
9.30 – 17.30 h    Adorace
                                               – jednotlivá společenství z farnosti (vždy po hodině)
17.30 h                 Večerní mše sv
                                               – po mši sv. pokračování adorace do 20.00 h

 

15. března
Přednáška Martina Ševčíka o fungování psychotroniky v 19.00 hod v pastoračním centru
Přednáška bývalého psychotronika a jasnovidce o tom, jak může být i psychotronika nebezpečná.

 

19. března
Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

 

24. března
Květná neděle
– velikonoční svátost smíření od 15.00 do 17.00 h
– pobožnost křížové cesty – schola + mládež v 17.00 h

 

28. března
Zelený čtvrtek
Večerní mše sv. na památku večeře Páně v 18.00 h. Po skončení mše sv. přenesení Nejsvětější svátosti dozadu (Getsemanská zahrada) – připomenutí odchodu Pána Ježíše z večeřadla do této zahrady. Zde bude následovat chvíle „bdění na modlitbách“. (Ten, kdo se při přenesení svátosti modlí nebo zpívá „Před svátostí touto slavnou“ získá plnomocný odpustek.)

 

29. března
Velký pátek
– Den přísného postu.
– Obřady velkopáteční v 18.00 h.
– Ten, kdo se zbožně účastní adorace Kříže o Velkém pátku, získá plnomocný odpustek.

 

30. března
Bílá sobota
Církev bdí na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení a smrti a také o jeho sestoupení mezi mrtvé.
Boží hrob otevřen od 8.00 do 17.00 h.
Sbírka u Božího hrobu bude věnována na Boží hrob v Jeruzalémě
VELIKONOČNÍ VIGÍLIE v 19.00 hod.
– každý účastník dostane svíci
– obnova křestních slibů – možnost získat plnomocné odpustky
– křest dospělého

 

31. března
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
– po mši sv. žehnání pokrmů.
– velikonoční sbírka je věnována na kněžský seminář

 

7. dubna
Neděle Božího milosrdenství
– v 15.00 h modlitba Korunky Božího milosrdenství
– výstav Nejsvětější svátosti
– adorace (na závěr svátostné požehnání)

Updated: 23. února 2013 — 8:35